Forsker: – Jernbanestasjoner må ligge i sentrum

Motstanderne av dobbeltspor gjennom Østfold-byene forsøker igjen å mobilisere, men møter motstand fra forskerhold.

Aksjon Rett Linje

Tirsdag samlet 35 av medlemmene i 'Aksjon Rett Linje' seg til møte i Sarpsborg rådhus, blant annet for å diskutere lørdagens protestmarsj. Den går fra Lande skole, via sentrum for å ende på Tarris. Dette er områder hvor boliger er truet hvis dobbeltsporet skal bygges. Styremedlem Per Gunnar Øen Jensen (t.v.) og styremedlem Ståle Solberg.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

"Aksjon Rett Linje" varsler demonstrasjonstog gjennom Sarpsborg lørdag. De ønsker at jernbanesporet skal gå rett fra Råde til Rolvsøy og videre derfra mot Halden av flere grunner. De håper at protestmarsjen skal få politikerne til å se på saken på nytt.

– Det er mange ulemper. For det første, hvis jeg tar utgangspunkt i Nedre Glomma-regionen, så lager vi her en toglinje som gir alle togreisende fra Sarpsborg og sørover, 15 minutter lengre reisetid til Oslo, sier styremedlem i aksjonen, Per Gunnar Øen Jensen.

Uenige om miljøargument

Han mener at klimamålet er et godt argument for deres sak.

– Med en rett trasé får vi hurtigere transport. Jernbanen kan konkurrere med bil om transport av gods og kan konkurrere med fly på persontrafikken, fortsetter han.

Men nettopp klimamålet vedtatt av Stortinget, er et argument for at jernbanestasjoner bør ligge midt i sentrum, mener forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet, NIBR, Gro Sandkjær Hanssen.

– Et av klimamålene er at all framtidig vekst i trafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. Derfor må jernbanen gå gjennom byene og stasjonene må ligge midt i sentrum, mener hun.

Gro Sandkjær Hanssen

BYENE: Forsker Gro Sandkjær Hanssen mener togene bør gå innom bysentra.

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Vi få flere til å ta toget. Flere må sette bilen hjemme og da må kollektivknutepunktene ligge der folk er, ikke på et jorde langt utenfor sentrum som mange vil velge å kjøre bil til, fortsetter hun.

– Kan unngå rasering

"Aksjon Rett Linje" har flere argumenter for sitt syn.

– Rasering av boligområder og kanskjer verneverdige områder ved jernbaneutbygging er et viktig argument for oss. Poenget er at dette ikke er nødvendig, sier Øen Jensen.

Forskeren fra By- og regionsforskningsinstituttet mener derimot at jernbanestasjoner er viktige i utviklingen av bysentra.

– Stasjonene kan bidra til sentrumsutviklingen i byen. Mange av byene i Norge opplever at kjøpesentre tapper sentrum for handel og kjøpekraft. Ved å plassere et viktig kollektivknutepunkt i sentrum vil dette kunne styrke handelen og aktiviteten i sentrum, sier Gro Sandkjær Hanssen.

– Det å få til en kompakt byutvikling er gunstig som klimatiltak, og gir muligheter for å redusere bilbruk. Dette gjelder særlig hvis man etablerer både boliger og arbeidsplasser sentralt, avslutter hun.