Forsker på ulvefrykt

Svenske forskere vil finne ut av hvorfor mennesker er redde for ulv, og om det finnes måter å skremme ulven bort på.

Ulv! ulv
Foto: Franck Delhomme / Franck Delhomme

Ulven skremmer opp folk og fe både på svensk og norsk side av grensen.

Etter å ha vært borte fra naturen i Sverige og Norge i mer enn 100 år, har ulven de siste 20 årene satt sinnene i kok i de to land. Motstandere og forsvarere av ulven står steilt mot hverandre.

Nå skal svenske forskere forsøke å finne ut av folks frykt og samtidig utprøve et "skremelseverktøy" mot ulven.

Les også:
- Feil å skyte ulven
- Farligere å være ulv fra nå av
- Vil ikke ha ulv i bygda

Sau drept av ulv

Nylig tok ulv 21 sauer i Rakkestad (bildet). I Sverige er ulvefrykten økende i takt med at sau og jakthunder stadig angripes.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Fobi som for edderkopper

En svensk forskergruppe skal undersøke menneskers frykt for store rovdyr.

Forskerne skal gjennomføre ulike testmetoder for å se hvordan folk håndterer rovdyrsfrykten, skriver bladet Svensk Jakt.

Neste år skal rundt 60 forsøkspersoner få gjennomgå fysiske tester. Meningen er å måle om frykten for store rovdyr ligner den mange har for edderkopper og orm.

- Vi kommer blant annet til å måle svettekjertlenes aktivitet og hjertets slagfrekvens. Målingene skjer i forbindelse med presentasjonen av bilder av noe man er redd for, sier Anders Flykt, dosent i psykologi ved Høgskolen i Gävle, til Arbetarbladet.

Skremmeutstyr utvikles

Bjeffing

Engelske postbud har i årevis hatt lavfrekvent utstyr for hånden, når hunder på budruten har vært for aggressive.

Foto: Colourbox

Det har vært forsøkt med bjellebånd på hundene, som avgir en fremmed lyd for rovdyrene.

Men bjellebåndet har også hatt en negativ effekt på fangsten. Bjelleklangen har også i noen grad skremt vekk viltet jegerne har vært ute etter.

Nå skal en ny "ulveskremmer" testes ut.

- Den fungererer omtrent som en overfallsalarm. Det sendes ut en lavfrekvent lyd som mennesker ikke kan høre, men som påvirker hund og ulv, sier Maria Johansson som er miljøpsykolog og forskningsleder, til Arbetarbladet.

Engelske postbud har i årevis benyttet "overfallsalarmen", der de har hatt med illsinte hunder å gjøre.

Spørreundersøkelse på bygda

Allerede har en utvalgt pilotgruppe testet "overfallsalarmen". Forsøkene utvides nå til å gjelde flere.

En spørreundersøkelse på svensk landsbygd skal avdekke folks følelser og tanker rundt rovdyr og deres egen opplevelse og erfaring med rovdyr.

De involverte får svare på om de er redde, og eventuelt hvor redde de er for angrep på egen person og tamdyr.

400 personer på landsbygda deltar i spørreundersøkelsen. De utvalgte bor i områder med ulv eller bjørn.