Fornyet tillit til atomreaktoren

Statens strålevern anbefaler at Halden-reaktoren får ny konsesjon.

Institutt for energiteknikk, IFE Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

Strålevernet har innstilt på fornyet konsesjon for atomanleggene til Institutt for Energiteknikk i perioden 2009 til 2018l.

Det dreier seg om anlegget på Kjeller og den femti år gamle atomreaktoren i Halden .

Har ikke funnet usikkerhetsmomenter

Innstillingen er i tråd med søknaden fra Institutt for Energi (IFE).

Strålevernets samlede vurdering er at det ikke er identifisert usikkerhetsmomenter ved IFEs atomanlegg som bure tilsi at de bør stenges.

Innstillingen er nå oversendt Helse- og omsorgsdepartementet for videre behandling.

- IFE har søkt om ny konsesjon for ti nye år, og vi har vurdert den ut fra atomenergiloven. Vi finner at det godt kan gis konsesjon for den perioden det er søkt om, sier Ole Reistad i Strålevernet.

Han opplyser at Strålevernet har undersøkt om IFEs anlegg og organisasjon oppfyller kravene i regelverket som er tuftet på internasjonale prisnipper for kjernesikkerhet.

- Vi mener at det ikke er noe som tyder på at Halden-reaktoren skulle være usikker på noen måte. Tvert imot er vår vurdering at den er god nok for de neste ti årene, sier Reistad.

Han opplyser at det er Regjeringen som til syvende og sist avgjør om Halden-reaktoren får fortsette å drive.

Må vurdere anleggets aldring

Strålevernet har anført en del forutsetninger i sin innstilling.

Det er særlig blitt satt fokus på aldring og at en ny undersøkelse må gjennomføres etter 6 år.

Når det gjelder planer for avvikling av reaktoranleggene, har Strålevernet satt som vilkår at eksisterende planer oppdateres jevnlig, første gang innen utgangen av 2010.

Åpenhet viktig for samfunnets aksept

Strålevernet vurderer åpenhet og informasjon om tilstanden ved anleggene som en grunnleggende forutsetning for samfunnets aksept og forståelse for at sikkerheten er ivaretatt.

IFE har i inneværende konsesjonsperiode avgitt en helhetlig rapport til Strålevernet om sikkerhetstilstanden ved anleggene hvert tredje år.

Strålevernets nye innstilling krever at IFE årlig skal rapportere om sikkerheten ved alle anlegg underlagt konsesjon.

Rapportene bør innholde en beskrivelse av tilstanden ved anleggene med spesielt fokus på sikkerhet, aldring, utslipp og eventuelle hendelser.

Ifølge Strålevernet bør IFEs rapportering i utgangspunktet være offentlig.