Hopp til innhold

Fornøyd med enighet om jordvern

Line Henriette Hjemdal og resten av Stortingets næringskomité vil ha et sterkere og mer helhetlig vern av landets dyrkbare mark.

Line Henriette Hjemdal
Foto: Odd Skjerdal / NRK

Hele Stortingets næringskomité er enige i at det skal utarbeides en strategi for å styrke jordvernet.

IKEA

IKEA's planer om utbygging på Delijordet i Vestby møtte høylydt motstand, men både landbruks- og kommunalministeren støttet planene.

Foto: PETER MUHLY / AFP

– Det er viktig fordi vi skal øke matproduksjonen i Norge. Da er jorda en av de viktigste innsatsfaktorene. Når næringskomiteen i dag har sagt at det skal utarbeides en strategi for å sikre matjorda vår, så er det nettopp ut fra at vi skal dyrke mer mat, og vi skal tenke i et generasjonsperspektiv.

Forslaget kom i desember 2013 fra Venstre-politikerne André N. Skjelstad, Pål Farstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja.

Mindre attraktivt å bygge

Ett av Hjemdals poenger at det skal bli dyrere og mindre attraktivt, eller påløpe et ansvar for å opprettholde matproduksjonen, for investorer med planer om utbygging på det som er igjen av dyrkbar mark i Norge. Blant annet IKEAs planer om utbygging i Vestby førte til skarpe reaksjoner – men jordbruksminister Sylvi Listhaug ga klarsignal om bygging.

– Hvis vi får IKEA på fine åkrer så skal det kanskje dyrkes opp dobbelt så mye. Eller vi skal bruke andre tiltak, slik at det koster så mye å få kjøpt det jordet noen vil bygge på at det ikke lønner seg, sier Line Henriette Hjemdal.

– Matjord er en verdi som også må verdsettes ut fra generasjonsperspektivet.

Utålmodige næringspolitikere

Hun vil ikke sette en tidsfrist for regjeringens ferdige strategi. Men Hjemdal påpeker at dette ikke må dra ut i tid.

– Vi har sagt at regjeringen skal komme tilbake på en egnet måte, men det er stor utålmodighet i komiteen om jordvern, såregjeringen har ikke veldig lang tid på seg.

– Nå skal regjeringen få lov til å jobbe fram en helhetlig strategi som skal behandles i Stortinget. Så skal vi finne de gode løsningene. Først og fremst har vi nå et ja til et strengt jordvern. Og så skal vi ha fram jernbane og veier, men da skal det koste litt mer, eller man må tenke smartere.

– Også landbruket må tenke smartere for å opprettholde matproduksjonen, påpeker Hjemdal.