Forlik om revisorregning

Halden kommune har inngått forlik med Østfold Kommunerevisjon om ubetalt regning fra 2010.

Halden kommune rådhuset

INNGIKK FORLIK. Halden kommune skal betale Østfold Kommunerevisjon 175 000 kroner etter forlik om regning fra 2010.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune og Østfold Kommunerevisjon har inngått forlik i tvisten om revisjonsregningen fra 2010, som kommunen hadde fått inkassovarsel på.

- Vi er glade for å få denne saken ut av verden, og er enige om at vi er uenige om regningens opprinnelige pålydende, sier Bjørnar Laabak, som er nestleder i Østfold Kommunerevisjons styre til NRK.no.

Den opprinnelige regningen var på 228 000 kroner, og var og med tillegg havnet opp i 245 145 kroner.

Forliket lyder på 175 000 kroner.

Les også:

- Viktig avklaring

Halden kommune fikk et inkassokrav på 245 145 kroner for den ubetalte regningen, og forholdet lå an til å havne i Forliksrådet.

Kommunerevisjonen mente kommunen ikke hadde betalt for alle revisjonstjenester selskapet hadde utført i 2010.

Rådmannen i Halden Per Egil Pedersen bekreftet i november i år at saken skyldes en uenighet om sluttoppgjøret for revisjonshonoraret for 2010.

Rådmann Per Egil Pedersen sa til NRK.no at han mente dette var en sak som burde vært løst partene imellom, uten å involvere Forliksrådet og rettsapparatet.

- Vi er glade for at denne saken er ute av verden. Det var viktig å få en ordning, sier Laabak til NRK.no.

Medeier i Østfold Kommunerevisjon

Østfold kommunerevisjon IKS driver en interkommunal revisjonsordning, som utfører revisjonstjenester for Fredrikstad, Hvaler, Halden, Moss, Rygge, Råde og Sarpsborg kommune.

Selskapet reviderer også kommunale foretak og bedrifter.

Halden inngår som eier i Østfold kommunerevisjon (ØKR) og har forpliktelser overfor selskapet.

Østfold Kommunerevisjon har hatt hånd om revisjonsoppdragene for Halden i en årrekke, men ble droppet i forhold til regnskapsrevisjon i Halden kommune fra 1. april i år.

Samtidig ble Østfold Kontrollutvalgssekretariat sagt opp fra samme dato.

Østfold Kommunerevisjon har fortsatt forvaltningsrevisjonen og eierskapskontroll i Halden kommune.