Forlenger tiltak i Nordre Follo

I et ekstraordinært formannskapsmøte i Nordre Follo ble det vedtatt at de forlenger smitteverntiltakene på rødt nivå i skolene. I barnehagene forlenges også tiltakene på gult nivå. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Tiltakene varer fra og med 12. april til og med 23. april.