- Klokt å forlenge politiets bevæpning

Midlertidig bevæpning fortsetter til 1. desember. Det har politidirektøren besluttet i ettermiddag. En klok avgjørelse mener lederen av Politiets Fellesforbund i Østfold, Runar Arnesen.

Væpnet politi
Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Trusselbildet er uendret, men situasjonen er uoversiktlig.

Politidirektoratet

Politidirektøren har besluttet at overgangen til fremskutt lagring av politiets skytevåpen utsettes til 1. desember klokken 00.00. Det skriver politiet på egne nettsider. Det er en avgjørelse lederen av Politiets Fellesforbund i Østfold, Runar Arnesen, setter pris på.

– Det er en klok avgjørelse, synes jeg. Jeg var kritisk til den avgjørelsen som ble fattet i forrige uke, at man skulle gå tilbake til såkalt fremskutt lagring. Altså å ha våpen innlåst i kjøretøy. Situasjonen er såpass uavklart, og trusselsituasjonen er såpass ukjent, at det er riktig nå at politiet fremdeles er bevæpnet.

Runar Arnesen

En klok avgjørelse, mener Runar Arnesen som leder Politiets Fellesforbund i Østfold.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Bakgrunnen er terroren i Paris

I dag har ledelsen i Politidirektoratet hatt møte med ledelsen i PST, KRIPOS og Oslo politidistrikt. Bakgrunn for møtet er situasjonen etter terroren i Paris. De skriver på nett at det fortsatt er slik at trusselbildet er uendret, men situasjonen er uoversiktlig.

Den opprinnelige ordren var at politiet skulle avvæpnes kl. 23.00 i kveld. Det kommer nå likevel ikke på tale.

– Man forstetter å gå med våpen i hylsteret på låret, frem til 1. desember, foreløpig, sier Runar Arnesen til NRK Østfold.

Ønsker oversikt

- Det viktigste vi nå kan gjøre er å skaffe oss best mulige oversikt over situasjonen internasjonalt og nasjonalt. Vi har derfor intensivert etterretningssamarbeidet mellom politiet og PST, sier beredskapsdirektør Kaare Songstad i Politidirektoratet.

«Politidirektøren har derfor besluttet at overgangen til fremskutt lagring av politiets skytevåpen utsettes til 1. desember klokken 00.00. Frem til da opprettholdes bevæpningen slik den har vært. De politidistrikt som har gått tilbake til fremskutt lagring gjeninnfører midlertidig bevæpning gjeldende fra nå.»