Forkastet anke i Maridal-saken

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken til John Edvin Lie, som er siktet og varetektsfengslet for likskjending i Maridalen i Oslo. Selv om siktelsen ble endret, ble Lie varetektsfengslet i fire nye uker. Han anket kjennelsen til lagmannsretten.