Foreslår Setten som kommunenavn

Når Aurskog-Høland og Rømskog kommuner slår seg sammen bør navnet bli Setten kommune, mener formannskapet i Rømskog. Men ifølge Indre Akershus Blad er Rømskog-ordfører Thor Håkon Ramberg usikker på om navneforslaget går gjennom i kommunestyret 9.11.