Foreslår egen helsekommisjon

Regjeringen foreslår å opprette en kommisjon som skal undersøke alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Helseministeren takker spesielt to familier som begge mistet sine barn etter sykehustabber.

Helseminister Bent Høie

Helse og omsorgsminister Bent Høie sier til NRK at forslaget for første gang kom opp for syv-åtte år siden, men at man først i 2013 fikk startet med utredningsarbeidet.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kommisjon skal undersøke dødsfall og andre alvorlige hendelser i helsevesenet. Frem til nå har de gransket seg selv, ved dødsfall eller tilfeller av alvorlig feilbehandling.

Den nye undersøkelseskommisjonen skal bestå av eksperter utenfor helse- og omsorgssektoren.

– Det er altfor mange som dør eller blir skadet som følge av alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Vi må bli flinkere til å forebygge ulykker og lære av feil. Derfor foreslår vi at det etableres en uavhengig undersøkelseskommisjon som kan undersøke hva som gikk galt og hvorfor, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Overfor NRK utdyper ministeren at forslaget kommer på plass mye takket være noen få personer som har kjempet i flere år.

– Det har vært helt avgjørende. Det var familien Lie og familien Bistrup som tok opp dette forslaget. De har jobbet med dette opp mot blant annet meg og andre stortingsrepresentanter. Så det er deres idé i utgangspunktet og det hadde ikke blitt noe utav denne undersøkelseskommisjonen hvis ikke de hadde stått på, sier Høie.

Mistet sønnen etter sykehustabbe

Unni Tobiassen Lie

Unni Tobiassen Lie mistet sønnen Benjamin Lie i 2009. Hun har vært en pådriver for å få på plass en uavhengig kommisjon.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

En av dem Høie velger å takke er Unni Tobiassen Lie. Hun mistet sønnen Benjamin som følge av en sykehustabbe på Ringerike sykehus. Han døde bare 22 år gammel da han fikk en overdose morfin etter det som skulle ha vært en rutinemessig behandling for benbrudd.

Etter hendelsen har Lie kjempet for å få på plass en slik nøytral kommisjon.

– Endelig! Vi har kjempet for dette i 7,5 år, sier Unni Tobiassen Lie til NRK.

– Ikke kritikk av Helsetilsynet

Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet skal kommisjonen ha en selvstendig stilling. Den skal ikke være tilknyttet helse- og omsorgstjenesten, tilsynsmyndighetene, Helsedirektoratet eller andre instanser i helseforvaltningen.

– Dette er ikke en kritikk av Helsetilsynet, for de jobber innenfor de rammene de har. Det vi behøver kommisjonen til er at vi trenger noen som kan se på hvilken sammenhenger er det som fører til at blant annet menneskelig svikt får så store konsekvenser, sier Høie.

– Derfor vil denne kommisjonen jobbe ut ifra et annet lovgrunnlag og en annen metode enn det som Helsetilsynet gjør. Derfor er det behov for begge deler, utdyper ministeren.

Benjamin Lie i sykesenga etter operasjonen

Benjamin Lie i sykesengen etter operasjonen i 2009. Først fikk foreldrene høre at 22-åringen fikk blodpropp, men det stemte ikke.

Foto: Privat / NRK

Viktig å skape tillit

Kommisjonen vil bestå av rundt 20 fulltidsansatte som vil gjennomføre rundt 20–25 undersøkelser i året. Kostnadene blir av departementet anslått å være rundt 40 millioner i året.

– Kommisjonen skal stå fritt til å undersøke også hvordan disse instansene ivaretar oppgavene sine. Det er viktig for å skape tillit hos pasienter, pårørende og andre berørte, sier Høie.

Når noen dør plutselig på sykehus, er det ikke alltid uunngåelig. Men det kommer sjelden fram om dødsfallet skyldes feil eller brudd på rutiner.
For bare unntaksvis blir det gransket av politiet. (Og Helsetilsynet overlater i stor grad til sykehuset å bestemme sannheten)