Hopp til innhold

Arne kan få bompenger utenfor døra: – Helt vanvittig

Viken fylkeskommune mener nedbetaling av ny Kjøkøysund bru vil ta 15 år. Nå ber de politikerne si ja til bompenger.

Arne Bakke, bor like ved Kjøkøysund bru.

UAKTUELT: Arne Bakke mener bompenger ikke bør være et alternativ.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Arne Bakke er nærmeste nabo til dagens bru mellom Kråkerøy og Kjøkøy. I mange år har han sett den forfalle.

– Vi flyttet inn i huset rett etter at denne brua ble bygd, og har bodd her siden 1970-tallet. Det er lenge, sier Bakke.

Han har flere ganger blitt plaget med at løse gjenstander har falt ned fra bruas konstruksjon.

– Vi må nesten ha på oss hjelm når vi går ut i området her ute, sier Bakken.

Kjøkøysund bru er den eneste fastlandsforbindelsen mellom Hvaler og Fredrikstad, og er en del av fylkesvei 108.

En ny bru er beregnet å koste 653 millioner kroner. Nå foreslår Viken fylkeskommune at den kan finansieres med bompenger.

– Det er helt vanvittig at de foreslår det. Jeg synes vi som bor på denne siden av brua har betalt nok bompenger allerede, sier Bakke.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev om saken.

Les også Bygd i 1970, tåler ikke 2014-trafikk

Adkomsten til Hvaler reduseres. Kjøkøybrua tåler ikke belastningen fra tungtransporten og lastebiler får ikke lenger kjøre ut til øysamfunnet. Det rammer næringslivet hardt.

Hvaler og Fredrikstad sier nei

Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) vil ikke gå med på løsninger med bompenger.

– Av hensyns til beredskap og livet til hele Hvaler-samfunnet, så må storsamfunnet bære kostnadene av ny bru, sier hun.

Hvaler er en av landets største hyttekommuner med over 4300 fritidseiendommer. Kommuner består av en rekke øyer.

Ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap).

Ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap) er ikke fornøyd med forslaget om finansiering.

Foto: Heidi Gomnæs

– Dette er hovedferdselsåren til en hel kommune. Det finnes ikke noe alternativ vei, sier Vauger.

Både Hvaler og Fredrikstad kommune sier nei til et eget bompengeprosjekt for ny bru.

– Vi mener det er veldig viktig og riktig å holde bompenger unna denne nye brua. Her må flere på banen for å sikre at det ikke skjer, sier Fredrikstads påtroppende varaordfører Bjørnar Laabak (Frp).

Ber politikerne ta saken på alvor

I fylkeskommunens beregning vil byggingen av den nye brua starte i 2025. Først tre år senere er den ventet å stå ferdig.

I forslaget heter det at den konkrete bomstasjonsplasseringen må utredes nærmere.

Slik som utregningen er i dag vil det koste 14 kroner per vei i 15 år. Nullutslippsbiler vil sannsynligvis måtte betale sju kroner, dersom det er en plan om at de skal betale halv avgift.

Tunge kjøretøy vil sannsynligvis få en takst på 35 kroner.

Kjøkøysund bru

Kjøkøysund bru er den eneste fastlandsforbindelsen mellom Hvaler og Fredrikstad.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Fylkesråd for distrikt og vei Olav Skinnes (Sp) sier det ikke er et annet alternativ enn å finansiere brua på denne måten.

– Det er ingen signaler på at staten skal være noe snill onkel her. Det er ingen signaler på at de skal stille opp og bidra, sier Skinnes.

Laabak i Fredrikstad mener politikerne må ta saken på alvor til det beste for Hvaler-innbyggerne som daglig kjører over brua.

– Det blir for enkelt å lempe dette over på innbyggerne nok en gang, sier Laabak.

Skinnes i fylkeskommunen sier det ikke vil bli noe ny bru, dersom politikerne på Hvaler og Fredrikstad ikke sier ja til bompengefinansieringen.

– Den trenger fornyelse. Vi må bygge en ny bru og hvis ikke Hvaler og Fredrikstad blir med på det så blir det deres ansvar, tenker jeg, sier Skinnes.

– Nå har vi levert på prosjektet her, og vi tilbyr å bygge ny bru der bompenger er en del av prosjektet.