Hopp til innhold

Nytt forslag til minnested

Kunstneren Thomas Klevjer kommer nå med forslag til et alternativt minnested til Sørbråten. Det skjer etter all turbulensen rundt minnesmerket som er vedtatt at skal settes opp.

Forslag til alternativt minnested til Sørbråten

Slik kan det alternative minnestedet bli, en bro med utsikt mot Utøya.

– Jeg har stått på sidelinjen i snart fem år og har bare vært en sånn betrakter i forhold til alle forslagene som har kommet på bordet, men også alle ting som har vært laget. Men så har jeg selvfølgelig tenkt i forhold til mitt eget yrke, hvordan ville jeg løst dette her, sier kunstner Thomas Klevjer.

Thomas Klevjer

Den lokale kunstneren Thomas Klevjer presenterer nå et alternativt forslag til minnested.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Klevjer har kunstgalleri på Helgelandsmoen Næringspark ved Hønefoss.

Modellen, som kunstneren nå har utarbeidet, viser en bro som strekker seg ut fra rasteplassen ved E16. Den ender i lufta 30 meter lenger ut der man ser rett ned på Utøya. Broen har form som en liljekonvall.

– Den brua er en stilk på en plante, og konstruksjonsmessig så bæres den av bladene. Det skal være fast grunn å gå på helt til man kommer ytterst hvor det er glass. Ytterst vil man da «sveve» i lufta og føle et ubehag og en maktesløshet når man ser Utøya.

Tosidig opplevelse

Kunstneren sier at det eventuelle minnesmerket skal oppleves som en tosidig opplevelse.

Nytt forslag til minnested

Med utgangspunkt i rasteplassen på E16 har kunstneren lagt fram et nytt forslag.

– Det oppleves som hyggelig fordi det er en fin ting, men så opplever man også plutselig noe ubehagelig.

– Men tenker du at dette er et alternativ til minnestedet på Sørbråten?

– Fra min side så er det bare en idé som jeg har visualisert. Jeg representerer ingen interesseorganisasjoner eller sånne type ting. Om det bare er et alternativ, et tillegg eller et forslag som kan skape debatt vet jeg ikke.

Les mer om utfordringene minnestedet på Sørbråten har møtt her:

Nytt forslag minnested

Broen har form som en liljekonvall.

To store utfordringer

Men det finnes noen store utfordringer før dette forslaget kan realiseres, for regjeringen har vedtatt reguleringsplanen hvor minnestedet på Sørbråten skal ligge. I tillegg skal E16 utvides til fire felt og rasteplassen vil bli forandret.

– Tenker du at ditt bidrag til minnesmerke kan bli en realitet?

– Jeg har hatt fokus på å realisere en idé og visualisering av en tanke, Men realistisk er det, og det vil uansett være mye rimeligere enn alle de andre alternativene som har vært oppe, mener kunstneren selv.