Foreldrene skal slippes fri

De to foreldrene som ble arrestert på Fyn etter å ha tatt med seg barna sine fra Moss sist torsdag har ikke gjort noe straffbart, har politiet funnet ut.

Bortføring Moss

Til venstre leiebilen som ble brukt torsdag morgen i Moss, da foreldrene hentet barna. De ble stanset av dansk politi på Fyn, etter at de ble varslet av norske kolleger. Nå skal de settes fri.

Foto: Beate Grøndahl / NRK

Planen var å hente de to foreldrene i morgen, avhøre dem og fremstille dem for varetektsfengsling. Barna er tilbake hos Barnevernet.

Men Politiadvokat Jon Granrud sier de to fortsatt hadde foreldreretten, selv om de to jentene på fem og 11 år var akuttplassert hos Barnevernet.

Derfor har politiet nå tilbakekalt arrestordren som ble sendt til dansk politi.

– Det viser seg ved en gjennomgang av lovverk at det som har skjedd ikke er straffbart, sier Granrud.

Jon Granrud

– Det viktigste var å få barna tilbake til Barnevernet. I kjølvannet opprettet vi en straffesak mot foreldrene. Men ifølge dagens lovverk har ikke foreldrene bortført barna sine, sier politiadvokat Jon Granrud.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen/NRK

– Vi har tatt konsekvensen av det, og underrettet dansk politi om at arrestordren tilbakekalles, og at de skal løslates fra varetekt.

– Hvorfor var ikke dette straffbart?

– Med dagens lovverk er det slik at akuttplassering av barn ikke innebærer at Barnevernet har tatt over omsorgen for barna. De biologiske foreldrene har fortsatt foreldreansvaret, forklarer Granrud.

Lovendring er på vei

Det har vært saker for retten på grunn av dette tidligere, og politikere har begynt å reagere, forteller politiadvokaten. Det er fremmet et lovendringsforslag for Straffelovens §261 for Stortinget, som sannsynligvis vil gjøre dette straffbart på nyåret.

Foreldrene slipper unna fordi de formelt sett ikke var fratatt foreldreretten enda. Selv om vedtaket for akuttplasseringen ble gjort allerede i våres.

– Så vidt jeg vet er det brakt en sak for Oslo tingrett der dette skal behandles, men etter det jeg har fått opplyst så skjer ikke det før i desember, sier Granrud.

– Vedtaket som er grunnlaget for akuttplasseringen er fra mars. Hvor lang tid som er brukt på å fremme saken om omsorgsfratakelse kjenner jeg ikke til.

Ingen andre straffbare forhold

Hendelsen ble sett på som en bortføring på torsdag. Politiet har også vurdert om foreldrene har begått andre straffbare forhold. Er det for eksempel brukt vold, vil saken selvfølgelig etterforskes.

Men i dag er dette en barnevernssak, ikke en straffesak.

– I og med at det var lovlig det de gjorde, så skal det nok mye til å finne andre straffebestemmelser som kan anvendes.