Foreldrekampanje om engasjement

Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen har startet en kampanje for å for å få foreldrene til å bry seg mer.

Foreldremøte i Jordal idrettshall

Foreldre må opprettholde engasjementet for barna sine når de går fra barneskolen til ungdomsskolen.

Foto: Dag Aasdalen/NRK

Mange foreldre slutter å følge opp barnas skolegang når de begynner på ungdomsskolen. Sik bør det ikke være, advarer Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen.

I Oslo mandag kveld startet de en kampanje for å for å få foreldrene til å bry seg mer.

- Jeg håper er at foreldre sitter med en opplevelse av at "jeg er viktig, jeg kan gjøre en forskjell". Foreldre har kanskje en ungdom hjemme med hormoner utenpå kroppen. En lærer har 15-20 ungdommer i samme situasjon. Foreldrene må være en støtte for barna sine og for skolemiljøet for at barna skal lykkes, sier Loveleen Brenna.

Hun er leder for Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen og deltok på foreldremøtet i Jordal idrettshall i går kveld.

Foreldre kan påvirke

Det store frafallet når elevene begynner i videregående skole er bare en god grunn for foreldre til å involvere seg mer i ungdomsskoletiden, mener Brenna.

- Vi ønsker at foreldreengasjementet skal være like sterkt på ungdomsskolen som på barneskolen. Det handler ikke bare om frafall, det handler også om å lytte til den forskningen som viser at barn ønsker engasjerte foreldre. Foreldre har størst påvirkning når det gjelder hvilke valg barna tar når det gjelder videregående skole.

- Undervurderer seg selv

Men forskning viser også at mange foreldre tar et skritt tilbake når barnet tar skrittet opp i ungdomstrinnet.

Mange foreldre føler det er mye nytt å forholde seg til. Det faglige nivået er høyere. Men dette bør ikke stoppe foreldrene fra å være en viktig motivasjonsfaktor.

- Mange foreldre undervurderer seg selv. De tenker at de ikke har noe å bidra med fordi de for eksempel ikke er gode i matematikk. Men de kan bidra til positive holdninger og de kan følge opp ungene sine, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Lisbeth Rugtvedt.

Utfordring å involvere alle

På Jordal skole er halvparten av elevene minoritetselever. Før møtet har tolker ringt rundt til foreldrene for å informere både på urdu, somali og vietnamesisk.
Med elever fra 38 ulike språkgrupper byr det på utfordringer å få involvert alle foreldre.

- Min erfaring er at alle foreldre er veldig interessert i hvordan det går med barna på skolen. Men det er ikke alle som har samme skoleerfaring, og det må vi ta høyde for på foreldrearrangementer. Det er en utfordring vi jobber med, sier rektor Sissel Gråberg Vatn.