Forebygging er fokus

– Vi ønsker å fokusere på forebygging, og har invitert fagfolk som jobber med dette, til erfaringsutveksling. Da har det ikke vært aktuelt å invitere folk med ekstreme holdninger, sier stabsjefen om «dialogmøte» om ekstremisme, som nå pågår i Oslo.