Fordeling av asylsøkere på etterskudd

Overføringen av asylsøkere fra Hellas og Italia til andre land i Europa går tregt. Norges mål om å ta imot 1500 av dem er i rute, ifølge UDI.

Asylsøkere fra Eritrea på Gardermoen

Eritreere flykter fra et strengt regime med omfattende militærtjeneste og har gode sjanser for opphold i Norge.

Foto: Birger Kjølbeg / NRK

Onsdag kom et fly med 144 eritreiske asylsøkere til Oslo Lufthavn fra Roma. Med disse har Norge tatt i mot 831 asylsøkere for å lette presset i Hellas og Italia.

EU-landene har bestemt at over 100 000 asylsøkere som oppholder seg i Hellas og Italia skal fordeles på de andre medlemslandene. i tillegg har Norge tilbudt ta i mot 1500 totalt.

Den store strømmen av asylsøkere til Hellas og Italia i 2015 og 2016 førte til en opphopning av mennesker på flukt.

Men fordelingen går tregt. I starten av mars melder EU-kommisjonen at bare 13 500 asylsøkere har blitt overført til andre land. De fleste av dem til Frankrike, Tyskland og Nederland.

Derfor legger EU nå press på medlemslandene for å komme i mål.

Flere europeiske land vil ikke være med på dugnaden, blant dem Polen, Ungarn og Tsjekkia.

– Krevende

UDI-direktør Frode Forfang sier Norge er i rute med sin plan om å ta i mot asylsøkere fra Italia og Hellas. I hovedsak er det syrere som hentes fra Hellas og eritreere fra Italia. Han ser at prosessen eller i Europa har utfordringer.

– Dette er en jo en byrdefordeling, og det er første gang man prøver på en sånn omfordeling. Flere land har krevd en sikkerhetssjekk av asylsøkerne før de sendes videre, og det er også ulik politisk vilje til å være med på dette, sier Forfang.

Han mener Norge skal være i mål med sitt bidrag innen sommeren i år.

– Lever drømmen nå

Ombord på flyet fra Roma er mange enslige menn, men også kvinner og familier med barn. En av familiene har to jenter på tre og fem år. Faren Samson forteller om en lang reise fra hjemlandet, der de flyktet fra det harde regimet der.

Far og datter fra Eritrea får utdelt sko på Ankomstsenteret i Råde.

Samson Solomon har kommet til Norge som overført asylsøker fra Italia sammen med kone og to døtre

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Vi reiste fra Eritrea til Sudan. Derfra til Egypt, hvor vi reiste med en båt i mange dager til Italia. Så har vi vært i Italia i seks måneder før vi fikk være med .

Hvorfor drømte du om Norge?

– Jeg tror Norge er et godt land med en god regjering. Nå ønsker jeg å lære meg språket å ta en utdanning og jobbe, sier Samson.

God sjanse for å få bli

Grunnen til at eritreere og syrere prioriteres i denne prosessen, er at de nesten alltid får sine asylsøknader innvilget.

Krigen i Syria og det strenge regimet i Eritrea gir dem grunnlag for det.