Forbudt miljøgift påvist i grunnvannet på Gardermoen

Giftstoffet PFOS er funnet i grunnvannet ved Gardermoen. Stoffet som kan øke kreftfaren, stammer etter alt å dømme fra brannskum i en hangar som tilhører SAS.

Hangaren hvor brannslukningsanlegget ble utløst

Brannslukningsanlegget i hangaren ligger oppunder taket. En meter høyt skum fylte hele hangaren etter at anlegget ble utløst i september.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Oslo Lufthavn vurderer nå om de må rense jord og vann som er forurenset av giftstoffet.

Jostein Skjefstad

Jostein Skjefstad, avdelingssjef for vann og avløp ved Oslo lufthavn.

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

Den 10. september utløses brannslukningsanlegget i en av hangarene på Gardermoen. Den svære hallen fylles med skum i en meters høyde. Deretter renner kjemikaliene ut gjennom en åpen port og ned i sluk på plassen utenfor.

Samme dag tas det prøver av grunnvannet flere hundre meter unna. Prøven viser seg å inneholde høye konsentrasjoner av det forbudte giftstoffet PFOS.

– Avrenningsvannet inneholdt 198 milligram PFOS per liter. Stoffet er forbudt å bruke, forteller avdelingssjef for vann og avløp ved Oslo lufthavn, Jostein Skjefstad.

Forbudt siden 2007

PFOS var før mye brukt i brannskum og tekstiler, men stoffet ble forbudt å bruke til dette i 2007. Stoffet er skadelig både for mennesker og miljø, og dessuten tar det uhyre lang tid å bryte ned. PFOS kan gi hormonforstyrrelser og øke faren for kreft.

– Det er et overflateaktivt giftstoff som binder seg til fettvev og liknende i organismer. Det er også veldig tungt nedbrytbart. Hovedbekymringen med stoffet er at det ikke brytes ned i særlig grad når det kommer ut i naturen, sier sjefingeniør Per Antonsen i Klima- og forurensningsdirektoratet.

Selv om det har gått et halvt år siden grunnvannsprøven med det skyhøye PFOS-innholdet ble hentet opp av bakken, har Klima- og forurensningsdirektoratet ennå ikke klart å fastslå om det var brannslukningsanlegget som var synderen.

I morgen drar de til flyplassen for å ta prøver av kjemikalietankene i hangaren som tilhører SAS.

Artikkelen fortsetter under videoen

Video Forbudt miljøgift funnet i grunnvannet på Gardermoen

Se video: Forbudt miljøgift funnet i grunnvannet på Gardermoen

– Beklager sterkt

Flyselskapet SAS innrømmer likevel at giftutslippet må stamme fra deres anlegg.

Kenneth Vikse

Kenneth Vikse

Foto: Sissel Kvalvik / NRK

– Vi beklager sterkt at det var PFOS i brannslukningsanlegget. Vi trodde at dette ikke fantes og var byttet, slik det skulle vært. Det var det dessverre ikke, sier informasjonsdirektør Kenneth Vikse.

Hva tenker du om at dette kan ha gått ned i grunnvannet under flyplassen?

– Jeg tenker at vi må bidra til at det aldri må skje igjen. Vi må også bidra til å rydde opp i situasjonen som har oppstått, sier Vikse.

Vurderer flere tiltak

På stedet der det giftige brannskummet rant ned i grunnvannet er det aktuelt med omfattende rensetiltak.

– En tredjepart vurderer dette, men jeg ser det som ganske sannsynlig at vi kommer til å grave bort en del masser slik at vi får tak i de største kildene til utslippet. Vi må også vurdere om grunnvannet må renses. Dette vil konsulentene våre vurdere, sier Jostein Skjefstad ved Oslo lufthavn.