– Dette er diskriminering av pendlere

Både pendlere og Forbrukerrådet reagerer på at NSB vil gi pendlere bot for å ha to månedskort.

Tog

Pendlere utenfor Akershus kan spare hundrevis av kroner ved å ha to månedskort, men det er ikke lov mener NSB.

Foto: Rainer Prang / NRK

Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB persontog.

Åge-Christoffer Lundeby, informasjonssjef i NSB persontog.

Foto: NSB / NRK

– Vi vil spørre NSB om lovligheten ved at folk som på ærlig vis har sjekket prisen på reiser og funnet det alternativet som er billigst for dem, får bot, sier fagdirektør for samferdsel hos Forbrukerrådet Anne Rygh.

Søndag 2. oktober ble 77 takstsoner i Oslo og Akershus slått sammen til 8. Det gjør kollektivreiser i Oslo og Akershus billigere, mens prisene i resten av landet ikke endres.

NSB nekter nå pendlere å ha to månedskort. En pendlerforening har regnet ut at en person kan spare mange hundre kroner ved å ha et månedskort utenfor Akershus og et nytt når de krysser fylkesgrensen.

– Dette finner vi urimelig, sie Rygh.

– Dette er diskriminering

NSB sier at de har anledning til å bøtelegge reisende som har to månedskort med 900 kroner. Det har skapt sterke reaksjoner.

– Dette er diskriminering av dem som kommer langveis fra. Vi har regnet på det og funnet ut at det kan være hundrevis av kroner å spare på å kjøpe to månedsbilletter, sier Jan Riddervoldi Mjøsen pendlerforening.

Han synes det er forkastelig at NSB nekter pendlere det billigere alternativet.

Usikkert grunnlag

NSB sa tidligere til NRK at regelen om at de kan bøtelegge passasjerer med to månedskort står i deres transportvilkår, som er godkjent av Samferdselsdepartementet.

– Transportvilkårene har jeg lest godt i dag. Der står det ingen ting om dette, sier Anne Rygh hos Forbrukerrådet.

– Der står det at man skal ha en gyldig billett. Disse pendlerne har etter vår vurdering en gyldig og lovlig billett og bør ikke behandles som snikere, sier Rygh.

Onsdag ettermiddag presiserer NSB at regelen mot å ha flere månedskort bare står i NSBs egne bilettsbestemmelser.