Forbereder seg på ny asylstrøm

Politiet i Østfold forbereder seg på at asylstrømmen til Norge kan øke igjen til neste år. Men det er vanskelig å vite hvor mange som kommer.

flyktningbåt ankommer lesvos

Det kan komme en ny asylstrøm til Norge i 2016. Dette bildet er tatt på Lesvos i Hellas tidligere i år. Politiet i Østfold forbereder seg på mange asylankomster over grensa på nyåret.

Foto: Andrea Sarris / YpsiTV

– Det blir spennende om asylstrømmen til Norge vil fortsette i 2016. Det som skjedde i 2015 var en eksplosjon av antall asylankomster, sier leder av Felles kriminalenhet ved Østfold politidistrikt, Tom Erik Guttulsrød.

UDI anslag spenner vidt og tar høyde for at det kan komme mellom 10 000 og 100 000 asylsøkere i løpet av 2016.

For politiet i Østfold betyr mange asylankomster mye arbeid. I høst kom det litt over 4000 asylsøkere hit til fylket og over 30.000 totalt i hele landet.

På et tidspunkt opplevde Østfoldpolitiet situasjonen som en krise, forteller Guttulsrød.

– Det var en periode hvor vi følte at vi ikke hadde et sted å innkvartere asylsøkerne. Vi ønsket ikke å sende de videre uregistrert til Oslo, og da måtte vi ha et sted å være. Våre lokaler var uhensiktsmessige. I en periode var vi på søken etter en løsning, men vi fant den ved at Den norske kirke stilte et lokale til rådighet for oss, sier han.

Har styrket bemanningen

Det er vanskelig å forutse hvor mange asylsøkere som kommer til Norge neste år, men Guttulsrød føler seg forberedt.

Tom Erik Guttulsrød

Politiet i Østfold er jevnlig i kontakt med asylmottakene i fylket forteller Tom Erik Guttulsrød.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Vi har fått en styrking av bemanningen. Vi har et stort ankomstsenter i Råde, og vi kan samarbeide godt med Politiets utlendingsenhet. Vi har bedre beredskap om noe skulle skje ved asylmottak. Vi har også bedre informasjonsutveksling etter det som skjedde i Paris i november, sier han.

Det er viktig at de som kommer til landet opplever å bli tatt imot på en god måte, mener han.

– Våre fremtidige kollegaer

– Jeg tror det er viktig at de som kommer til landet og skal oppholde seg her, opplever at de blir tatt imot på en god måte. Hvis man har perspektivet på at dette er våre fremtidige kollegaer, så er det mye lettere å håndtere alle på en lik måte, sier han.

Han har selv en kollega som har erfart hvordan det er å bli tatt imot av politiet som flyktning.

En kollega av meg kom selv til Norge som flyktning da han var ti år gammel. Han har fortalt at han har gode erfaringer fra da han ble tatt imot av norsk politi. Kanskje var det årsaken til at han ble politi, sier Guttulsrød.