Sommerparadis forbereder seg på eldrebølge

Eldrebølgen er varslet over hele landet, men Hvaler kommune står i en særstilling. Gruppa som er over 67 år kommer til å vokse mye mer enn gjennomsnittet.

Solnedgang over Hvaler-øyene

HVALER: Øykommunen er i ferd med å få en stor andel eldre. Aldersgruppa over 67 år vil øke med enn andre aldersgrupper, de neste 15 årene på Hvaler.

Foto: NTB/Sverre Jari / Scanpix

På landsbasis er det ventet at befolkningen over 67 år skal øke med i underkant av 50 prosent. På Hvaler er det ventet at den vil øke med over 75 prosent.

Aldersgruppa over 80 år er forventet å øke fra 160 i dag til 464 personer i 2030.

Torbjørn Martinsen tror en del gjør som han og flytter til Hvaler når de blir pensjonister.

– Ja, da jeg fikk pensjon så flytta jeg hit ut. Nå har jeg bodd her i 24 år, så jeg er godtatt som Hvalerbeboer, sier han.

Eldre er sprekere enn før

Lars Larsen er kommunalsjef for helse og velferd og har ansvaret for eldreomsorgen i Hvaler kommune. Han støtter seg på tall fra Statistisk sentralbyrå når det skal planlegges for framtiden og mener at tilflyttingen ikke har så stor betydning for eldrebølgen.

– Denne aldersgruppa kommer til å øke fordi befolkningen vår er satt sammen som den er, sier Larsen.

Han er ikke skremt av økningen, for han tror de aller fleste eldre kommer til å klare seg på egen hånd.

– De over 67 år er av et helt annet format nå enn tidligere. Vi har mer ressurser i oss og det er ikke slik at det offentlige må hjelpe alle som blir gamle.

Kan trenge 100 nye sykehjemsplasser

Men eldrebølgen betyr likevel at flere kommer til å trenge hjemmetjenester eller plass på sykehjem. Hvis omsorgen skal løses som i dag vil det trenges over 100 nye

Lars Larsen

IKKE SKREMT: Kommunalsjef for helse og velferd Lars Larsen, mener at framtidens eldre kommer til å være sprekere enn vi har vært vant til.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

sykehjemsplasser på Hvaler.

– Vi ser på dette med å tilrettelegge for sykehjem først, så vil vi se på tilrettelagte boliger og ikke minst velferdsteknologien som kan gi god støtte til eldre som trenger bistand i hjemmet, sier Larsen.

Hvis eldrebølgen fører til veldig stort press på eldreomsorgen, kan det likevel bli tøft for den lille kommunen.

– Det kan nok bli en utfordring for Hvaler som en selvstendig kommune i framtiden å takle det, avslutter Larsen.