Hopp til innhold

Forbered deg på mer av dette fremover

Et stort renoveringsprosjekt i ti av Oslos travleste tunneler vil skape trafikk-kaos for tusenvis av bilister i årevis.

Bilkø i Sinsenkrysset i Oslo

1. juni starter arbeidet som skal forbedre tunnelsikkerheten i Smestadtunnelen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Tunnelene i Oslo utsettes for stor slitasje, og det er behov for en omfattende oppgradering. Tunnelene må stenges mens arbeidene pågår – det betyr flere og lengre køer i Oslo.

– Konsekvensene for trafikantene vil være store. Der hvor vi jobber vil det være over 50 prosent mindre kapasitet enn det pleier å være, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik.

Hilde Ulvik

Prosjektleder i Statens vegvesen, Hilde Ulvik, ber folk om å planlegge godt før de skal ut å kjøre fremover.

Foto: Statens vegvesen

Stort behov for oppgradering

Tunnelsystemet i Oslo er gammelt. Den eldste tunnelen er fra 1970.

– Vi ser at de har fått ganske store strukturelle skader, særlig i Smestadtunnelen og Brynstunnelen på ring 3 og E6. Vi gjør mye nå, for at det skal bli lenge til neste gang, sier Ulvik til NRK.

Først ut av totalt ti tunneler er Smestadtunnelen. Der starter arbeidet 1. juni klokken 21. Østgående løp stenges først, mens trafikken ledes gjennom det vestgående.

Rundt årsskiftet 2015/2016 flyttes trafikken over i østgående løp, og arbeidet fortsetter da i det vestgående.

– Vi anbefaler alle som har mulighet, til å benytte seg av gang- og sykkelsti eller kjøre kollektivt. Hvis man kan bør man la bilen stå.

Disse tunnelene skal oppgraderes de neste fem årene:

Hvilke tunneler som skal renoveres

Tunnelene skal få nye lys, vifter, kameraovervåking, vann- og frostsikring, og utskifting av vegger, tak og asfalt.

Foto: Statens vegvesen
  • Les alt om hva som skal gjøres i hvilke tunneler HER

Gjennom Smestadtunnelen passerer det 48.000 bilister hver dag. Granfosstunnelen har 32.000 og Bryntunnelen har nesten 70.000 passerende bilister i døgnet.

– Det er veldig mange biler som må finne seg en annen rute, og vi jobber intenst med å finne gode løsninger for trafikantene, sier Ulvik.

  • Følg trafikkbildet der du er HER

Åpner kollektivfelt

 Trond Brekke, pressevakt i Ruter.

Pressevakt i Ruter, Trond Brekke.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Det vil bli et eget kollektivfelt via Ullernchausseen fra Smestad til Granfoss. Det vil også være et eget kollektivfelt på vestgående ring 3 på strekningen mellom Smestad og Gaustad. Det gjelder linje 23, 24, 28, 261 og 45. Linje 23, 24 og 28 vil få en kapasitetsøkning fra august med leddbusser, sier pressevakt i Ruter Trond Brekke.

Foreløpig har Ruter bestemt at bussene skal kjøre vanlige ruter, men vil ha en løpende vurdering på kapasitetsbehovet på strekningen.

– Vi forventer at det vil bli fremkommelighetsproblemer, og kollektivtrafikken vil bli prioritert, sier Brekke.

Slik vil kollektivfelt, holdeplasser og gang- og sykkelsti se ut:

kollektivfelt granfoss - smestad

Rød linje viser bussrute mot øst. Blå linje viser bussrute mot vest. Gul linje viser gang- og sykkelvei.

Foto: Statens vegvesen

Elbiler får ikke bruke kollektivfeltet

– Når fremkommeligheten er så dårlig som den blir nå, så må vi prioritere kollektivtrafikken og nødetatene. De må ha mulighet til å komme frem til brannstasjon og til de to store sykehusene i området, sier Hilde Ulvik til NRK.

Ingen elbiler vil få tilgang til de midlertidige kollektivfeltene man lager ved Smestad, og man vurderer også om elbilen bør fjernes på vestre del av E18 midlertidig. Kollektivfeltet som går via Ullernchausseen vil være stengt med bom. Elbiler må kjøre der de andre bilistene kjører, som er et enveisfelt.

Her er en oversikt over når alle tunnelene skal renoveres:

Når de skal renoveres
Foto: Statens vegvesen