Forbannet og skuffet over Støre

Kronos Titans hovedtillitsvalgte Per Øistein Kivijârvi håper og tror på hjelp fra det lokale Arbeiderpartiet mot Jonas Gahr Støre.

Per Øistein Kivijârvi, hovedtillitsvalgt LO Industri Kronos Titan, Fredrikstad

Østfold Arbeiderparti har lovet å støtte oss, sier Per Øistein Kivijârvi på Kronos Titan. Den jobben håper og stoler han på at de gjør.

– Jeg ble først forbannet og skuffet, sier LO Industris hovedtillitsvalgte på Kronos Titan, Per Øistein Kivijârvi.

– At de kunne komme med en slik uttalelse uten at det er gjennomført en konsekvensutredning?

Arbeiderpartiets statsministerkandidat Jonas Gahr Støre sa tidligere i dag at det ikke blir noe av et fremtidig avfallsdeponi på Brevik i Telemark, i alle fall ikke uten at det først utarbeides en nasjonal strategi for håndtering av farlig, uorganisk avfall. Reaksjonene var fra flere hold kraftige.

Brevik har sammen med Raudstrand i Nesset kommune i Møre og Romsdal skilt seg ut som de fremtredende alternativene for et fremtidig deponi til å ta over for Langøya, som kommer til å være fullt i 2020–2021.

Urealistisk å frakte tynnsyra til Møre og Romsdal

For Kronos Titan er det bare ett av dem som gjelder, sier Kivijârvi.

– For oss er ikke Møre og Romsdal forsvarlig i det hele tatt. Vi får ikke det til med de rammebetingelsene vi har. Det er dette som setter arbeidsplassene våre i fare.

Brevik har den beste lokasjonen, og det er også det stedet fagekspertisen sier er det beste alternativet, med de bergartene som fins i Dalen gruver, der deponiet er tenkt opprettet.

Kronos Titans administrerende direktør Per Thoen har luftet tanken om å se på om den kvarte millionen tonn med tynnsyre som Kronos Titan deponerer hvert år kan nøytraliseres på stedet, og dermed ikke trenger å deponeres. Men det blir dyrere, sier Thoen til NRK Østfold.

Det er ikke mulig å få dette til på anlegget, mener Kivijârvi.

– Ikke slik vår fabrikk er bygd. Vi har ikke muligheter for å nøytralisere syren. Her er det også et samspill mellom flere som skal deponere – de bruker vår tynnsyre vår til å nøytralisere sveveaske fra forbrenningsanlegg.

Er Østfold Ap redningen?

Det mest ideelle hadde vært at moderpartiet gjør helomvending i saken, men det tror den hovedtillitsvalgte ikke vil skje nå. Han setter sin lit til løfter fra Arbeiderpartiet lokalt.

– Vi har fått full backing fra Ap i Østfold. De stiller seg bak oss for å finne gode løsninger som gjør at vi kan drive videre med forutsigbarhet. Den jobben håper og stoler jeg på at de gjør.