Hopp til innhold

For lett å droppe jobben 18. mai

Fravær på dager som 18. mai koster samfunnet store penger. Hvert år koster alkoholrelatert kortidsfravær flere milliarder kroner. Det mange av dem som sover ut rusen ikke vet, er at de kan bli trukket i lønn.

Stress på jobben

30 prosent av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser er alkoholrelatert, ifølge Actis. (illustrasjonsfoto)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– Vi vet at det er en del av disse «etterfest-dagene» som er fraværsdager. Mange bedrifter sliter med mandagene, men det er også den type dager som 18. mai hvor det har vært mange fridager og stor feiring på slutten, sier generalsekretær i rusområdets samarbeidsorgan, Actis, Mina Gerhardsen.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Actis.

Gerhardsen er godt kjent med problemstillingen.

Foto: Actis

Ifølge Actis er 30 prosent av korttidsfraværet på norske arbeidsplasser alkoholrelatert, og at festen drar ut og folk ikke dukker opp på jobb etter helligdager som 17. mai er en problemstilling de er kjent med.

– Lovverket er tydelig

Ifølge forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS, koster alkoholrelatert korttidsfravær samfunnet flere milliarder i året. Men det mange arbeidsgivere og arbeidstakere ikke er klar over er at de kan trekkes i lønn ved denne typen fravær.

I forskrift om lønn heter det at «arbeidstaker taper retten til full lønn 1. og 17. mai etter lovens § 3, første punktum, om han uten samtykke av arbeidsgiveren forsømmer sitt arbeids siste virkedag før eller første virkedag etter slik høgtidsdag.»

Men det er ikke ofte forskriften tas i bruk.

– Arbeidsgiverne kvier seg veldig for å kjøre hardt på. Men der det er et påfallende fravær, i forbindelse med at man har bedt om å få fri og fått avslag fra arbeidsgiver og allikevel blir borte, er lovverket tydelig på at arbeidsgiveren kan nekte å betale ut lønn, sier leder for bedriftsforbundet region Øst, Bjørn Gjerstad.

Muligheter for å sanksjonere

Han mener det har blitt for lett å ta seg fri, og at det er viktig å minne både arbeidstakere og arbeidsgivere om at en slik lov eksisterer.

– Det er en sak som er interessant for arbeidsgiver på hvilke muligheter de har for å sanksjonere mot fravær. Samtidig vil det virke som et ris bak speilet for ansatte som tar seg til rette, forklarer Gjerstad.

Ung mann med champagneflaske i hånda (illustrasjon)

Gerhardsen tror det har blitt sosialt akseptert å bruke egenmelding på dager som 18. mai.

Foto: Johannessen, Sara / NTB scanpix

– Sosialt akseptert

Forskning fra SIRUS viser at det spesielt er unge arbeidstakere står for største andelen av det alkoholrelaterte fraværet. Og dobbelt så mange menn som kvinner dropper å gå på jobb «dagen derpå». Gjerstad tror det er mer sosialt akseptert blant unge arbeidstakere å ikke dukke opp på jobb.

– Jeg overhører jo samtaler rundt omkring, og jeg var på et treningssenter for en tid tilbake hvor man diskuterte tur til Sverige og «hvor mange tre-dager har du igjen på året?». Det er unge, friske og raske mennesker som diskuterer «tredagers» som en rettighet man har som ekstra ferie, sier Gjerstad.