For dyrt med t-bane til Ahus

Å bygge bane til Ahus svarer seg ikke økonomisk- hevdes det i fersk utredning. Grunnen er at passasjergrunnlaget i Lørenskog er for dårlig.

T-bane/Ahus

passasjergrunnlaget for lite til å forsvare en så dyr investering i hvertfall på kort sikt, mener fylkesrådmannen.

Foto: Nyjetsspiller / NRK

Dersom fylkespolitikerne godtar argumentet kan utbyggingen skyves ut i det blå, frykter Erlend Helle, gruppeleder i SV.

– Det betyr i praksis at du vil få en utsettelse av banestrekningen Lillestrøm, Ahus, Lørenskog-området nærmest i evig tid. Det er et helt uakseptabelt vedtak, sier han.

Erlend Helle

- Uakseptablet vedtak, mener Erlend Helle.

En forlengelse av t- banens linje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus vil koste 2,5 milliarder kroner, går det fram av en fersk utredning. Å få banen helt fram til Lillestrøm vil koste 1,8 milliarder kroner til.

Underlig argument

Samtidig er passasjergrunnlaget for lite til å forsvare en så dyr investering i hvertfall «på kort eller mellomlang sikt», mener fylkesrådmannen.

– Vi er ueinge med fylkesrådmannen anbefaling om at det ikke er kundegrunnalg. Vi tror det er grunnlag for å lage en bane til Ahus, også med forlengelse til Lillestrøm, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Siri Hov Eggen.

Hun synes det er underlig å bruke markedsargumenter mot banen.

– Det vil alltid være mer lønnsomt å kjøre buss enn og investere i bane, men vi tror likevel bane vil være en god løsning for hele Groruddalen, Ahus og Lillestrøm.

Arbeiderpartiet og SV frykter at argumentet om manglende passasjergrunnlag kan brukes til å skyve banen ut i tid, og kanskje også ut oslopakke 3 der det har konkurrert med andre samferdselsprosjekter.

Er passasjergrunnlaget et godt argument? Kommenter nederst i artikkelen

Utbygging på sikt

Blant de borgelige partiene som styrer Akershus er både Kristelig folkeparti og Venstre.

Begge partier sier banen til Ahus fortsatt ligger inne i planene, men venstres Inge Solli mener det ikke haster så.

Lars Salvesen (Krf)

Lars Salvesen ønsker en utbygging på sikt.

Foto: AFK/Stina Glømmi

– På kort sikt er det for lite befolkningsmengde i dette område, men vi har en sikker befolkningsvekst i Oslo og Akershus, så jeg er sikker på at dette er aktuelt igjen om noen år.

Også Krf leder av miljø og samferdselsutvalget, Lars Salvesen snakker om en utbygging på sikt.

– Befolkningsgrunnlaget er for tynt i forhold til en så dyr løsning, men vi har tro på at det kan bli bane på denne strekningen i fremtiden.

Bør bygge nå

SVs Erlend Helle mener derimot det haster å få banen til Romerike på skinner.

– Denne regionen vokser betydelig hvert år. Hvis ikke dette området skal kveles av biltrafikk og av svevestøv om vinteren når det er kaldt må vi ha alternativer.

Helle mener disse alternativene bør bygges før det blir bilkork, og miljøproblemene er så store at kriseløsninger må etableres i etterkant.

Les flere nyheter fra Oslo og Akershus. Følg NRK Østlandssendingen på twitter.