Pasienter med dobbeltdiagnose overlates til seg selv

Pasienter med både rus og psykiske problemer i Oslo overlates ofte til seg selv etter at de har vært inne til behandling. Dermed er veien kort tilbake.

Ila hybelhus på Alexander Kiellandsplass

Ila hybelhus er et av flere lavterskelstilbud for rusavhengige. Når pasienter med rus og psykiatriproblemer skrives ut til slike lavterskelstilbud er veien kort tilbake til sykehusbehandling.

Foto: Erik Engen / NRK

Jan Fredrik Andresen

Jan Fredrik Andresen

Foto: Diakonhjemmet Sykehus

Når pasienter med dobbeltdiagnose, altså både rus og psykiske problemer, ikke får tett oppfølging etter behandling, finner mange fort tilbake til gamle mønstre, tilstanden forverres for mange og veien er kort tilbake til sykehuset.

Mange pasienter skrives ut til lavterskeltilbud, og blir dermed i stor grad overlatt til seg selv.

Trist for brukerne og dårlig samfunnsøkonomi, mener avdelingsoverlege ved Diakonhjemmet sykehus, DPS Vindern, Jan Fredrik Andresen.

– Konsekvensene er at samfunnet bruker uforholdsmessig mye penger på å hjelpe en gruppe som kunne vært langt bedre hjulpet hvis vi hadde gitt hjelpen tidligere og lengre ned i tjenestekjeden, sier han.

Dyr behandling

For det å behandle pasienter med både rus og psykiske problemer er dyrt, sier Andresen. Han anslår mellom 6000 og 10.000 kroner per døgn.

– Man kan få mye gode hjelpetiltak på utsiden av sykehus til en sånn kostpris per døgn.

Andresen er bekymret for at disse pasientene ikke får tilstekkelig oppfølging når de skrives ut. Mange pasienter havner i såkalte lavterskelstilbud eller hybelhus, der oppfølgingen ikke er tett nok.

– Realiteten er at pasienter som ikke har en egnet bolig, de «mister vi» lett, sier Andresen.

– Når du ikke har en fast base for din eksistens så blir det vanskelig for hjelpeapparatet å fange opp. Ja, det er en fare for at disse pasientene legges inn igjen og igjen hvis de ikke sikres en god oppfølging i en egnet bolig eter et endt sykehusopphold. De blir utsatt for en såkalt svingdørseffekt.

– Mange gir opp

Eric Johanssen

Eric Johanssen fra Rusmisbrukernes interesseorganisjon (RIO).

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Eric Johanssen fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) har vært rusmisbruker i 18 år, men det er nå 11 år siden. Han har selv opplevd sviktende oppfølging på kroppen.

– Du føler deg ganske overlatt til deg selv og føler at du ikke har noen verdi fordi hjelpeapparatet svikter så til de grader.

Han deler overlege Andresens bekymring.

– Det går utover motivasjonen. Mange gir opp rett og slett, sier Johanssen.

Har satt av penger til flere boliger

Sosialbyråd Anniken Hauglie deler også Andresen og Johanssens bekymring.

Hun forteller at kommunen gjorde en kartlegging i fjor for å få oversikt over hvor mange med både rus og psykiatriproblemer som har behov for spesialtillagte boliger.

Det førte til at kommunen i fjor satte av penger til flere spesialtilpassede boliger.

Anniken Hauglie

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) forteller at kommunen holder på å bygge 40 nye spesialtilpassede boliger.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

– Det vi satte av i budsjettet var penger til 40 boliger. I tillegg er det flere bydeler som etablerer flere tilsvarende boliger.

– Jeg har også tatt opp dette med Helse SørØst og oppfordret til et tett samarbeid med kommunen, slik at vi kan gi et bedre tilbud til disse personene i kommunen hvor de skal leve sine liv, sier Hauglie.

– Ikke tilstrekkelig

Overlege Andresen synes det er bra at kommunen satser på spesialtilpassede boliger.

– Den utviklingen ønsker vi velkommen og vi vil gjerne se mer av den framover. Men 40 boliger er ikke tilstrekkelig.

Det er Eric Johanssen enig i.

– Det er bra at det bygges flere boliger, men vi lever i et land med nesten 7000 bostedsløse, veldig mange av dem er hjemmehørende i storbyer sånn som Oslo. Da er ikke 40 boliger nok.