Follobanen blir dobbelt så dyr

Follobanen blir dobbelt så dyr som regjeringen varslet i 2009 og er nå oppe i 23,5 milliarder kroner.

Bare siden InterCity-utredningen ble lagt fram i februar i år er kostnadssprekken på over fem milliarder kroner.

I forslaget til statsbudsjett for neste år vil regjeringen bruke drøyt 800 millioner kroner på den nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski.

Mesteparten av pengene går til planlegging og til nytt parkeringsspor på Ski stasjon.