Follo-ordfører: – Samme problemer som Oslo, men dårligere politidekning

Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold forventer mer penger til Follo-politiet etter den store narkotikaaksjonen denne uken.

Her blir en av ungdommene pågrepet

BLIR ANHOLDT: Her anholder politiet en elev på en skole i Oppegård, under aksjonen. Han blir tatt med på politistasjonen der han må forklare seg.

Foto: NRK

Ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H), mener politiets storaksjon tirsdag og onsdag, der totalt 56 ungdommer ble pågrepet, viser at politiet i Follo, som er en del av Øst politidistrikt, må få flere ressurser.

Thomas Sjøvold

Ordfører i Oppegård, Thomas Sjøvold (H), forventer mer ressurser til politiet i Follo for å håndtere narkotikaproblemet.

– Både kommunen og politiet faller mellom to stoler her. Selv om Oppegård er en utkant i Øst politidistrikt, så ligger vi 15 minutter fra Oslo sentrum med de fordeler og ulemper det medfører. Det krever en politidekning deretter, mener Høyre-ordføreren.

Ifølge ham har Oppegård langt ifra like mye politi som Oslo til å ta hånd om de samme problemene.

Tall fra Øst politidistrikt viser også at Follo har en dekningsgrad langt under gjennomsnittet i Norge.

Ved utgangen av 2016 hadde Follo 1,14 politiårsverk per 1 000 innbyggere. Snittet for hele landet ligger på 1,66. Uten Oslo (2,37) og Finnmark (3,00), som skiller seg kraftig fra de andre distriktene, ligger snittet på 1,46.

– Jeg forventer at dette får resultater og konsekvenser for bevilgningen innad i politiet, sier Sjøvold.

Hard kjerne i Oppegård

Ifølge politiet kan ungdomsmiljøet de aksjonerte mot kobles til tyngre kriminelle miljøer og gjengmiljøer i Oslo, deriblant den kriminelle gjengen Young Bloods.

– Tilknytningen til den organiserte kriminaliteten i Oslo-området var det som var mest overraskende. Det understreker at vi trenger et sterkere politinærvær, mener Sjøvold.

Politiet mener kjernen av narkotikamiljøet i Follo holder til i Oppegård. Av de 56 ungdommene som ble pågrepet i hele Follo tirsdag og onsdag, ble 25 av dem arrestert i Oppegård. 15 personer ble anholdt i Ski. Politiet slo også til mot skoler og hjem i fire andre Follo-kommuner og i Oslo, i tillegg til at personer i Østfold har blitt pågrepet tidligere.

– Vi har over tid vært kjent med at det har vært en negativ utvikling i rusproblematikk blant ungdommene i Oppegård. Vi er veldig glad for at politiet nå har hatt denne storaksjonen, sier ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold (H).

Ordfører i nabokommunen Ski, Tuva Moflag (Ap), deler Sjøvolds oppfatning.

– I Ski har vi hatt en anelse om at det er en utfordring, men vi er overrasket over omfanget, forteller Moflag.

Laster kart, vennligst vent...

HER AKSJONERTE DE: Politiet slo tirsdag og onsdag til i seks forskjellige Follo-kommuner og i Oslo. 53 ungdommer ble pågrepet.

Preventiv aksjon

Tuva Moflag

Ordfører i Ski, Tuva Moflag (Ap), sier Follo-kommunene må samarbeide for å hindre at ungdom faller utenfor storsamfunnet.

Foto: Else Karine Archer / NRK

Politiet i Follo sier at denne ukens aksjon skal skremme de kriminelle og skape oppmerksomhet rundt narkoproblemene i området. Ski-ordfører Moflag sier at hun setter pris på politiets handlekraft.

– Dette er alvorlig kriminalitet som kan få alvorlige konsekvenser for disse ungdommenes liv. Nå gjelder det å følge opp aksjonen med godt forebyggende arbeid, sier Ap-ordføreren.

Mange av de pågrepne ungdommene har droppet ut av skolen.

– Ungdommene i Follo går på skole på tvers av kommunegrensene, så dette krever en felles innsats fra kommunene, mener Moflag.

Politidekning i hvert distrikt

Politidistrikt

Antall politiårsverk pr. 1 000 innbyggere

Areal i kvadratkilometer

Finnmark

3,00

48618

Oslo

2,37

745

Troms*

1,74

21366

Nordland*

1,59

39972

Trøndelag

1,48

42525

Øst

1,46

9096

Sør-Øst

1,45

32619

Agder

1,44

14878

Vest

1,43

40244

Sør-Vest

1,40

12196

Innlandet

1,36

52900

Møre og Romsdal

1,29

14839

*Midtre Hålogaland er i sin helhet innbefattet i Nordland