Hopp til innhold

Follo-folk må bytte sykehus igjen

Helse Sør-Øst vil samordne sykehus-tjenestene i hovestadsområdet.

Aker sykehus

Aker sykehus.

Foto: Tor Richardsen / Scanpix

De 120 000 innbyggerne i Follo må enda en gang finne seg et nytt lokalsykehus. Helse Sør-Øst ønsker å samordne sykehustjenestene i hovedstadsområdet.

Flyttes til Ahus eller Østfold

I dag er det Aker sykehus ved Sinsenkrysset som gjelder for Follos befolkning, men nå kan det det nye Follo-sykehuset blir Ahus på Lørenskog eller et helt nytt sykehus som skal bygges i Østfold.

Mari Trommald i Helse Sør-Øst vet at Follos innbyggere har vært nødt til å forholde seg til mange forskjellige sykehus, men tror at Ahus kan være et godt alternativ for innbyggerne.

- Vi får et nytt, stort og moderne sykehus i nye Ahus, og det er et sykehus som kan tilby veldig mange tjenester som vi tror vil være et godt tilbud til Follos befolkning. Det er en ting som er vurdert, men jeg vil gjerne presisere at ingenting er konkludert enda. Dette er det første forslaget vi diskuterer nå, sier Trommald.

Aker kun for Oslos befolkning?

Oslos store sykehus, Ullevål, skal bli noe man kaller et områdesykehus for hovedstaden, med tunge og spesialiserte funksjoner for lokalbefolkningen.

Rikshospitalet skal ifølge forslaget gi tjenester til hele helseregion Sør-Øst, og påta seg nasjonale oppgaver. Lovisenberg og Diakonhjemmet fortsetter som lokalsykehus i Oslo sammen med Aker - uten follobefolkningen.

- I det forslaget som vi har, ser vi for oss at Aker heller blir en vesentlig tjenesteleverandør for Oslos befolkning, sier Trommald til NRK Østlandssendingen.