Hopp til innhold

Stor deltagelse på folkemøtet

Over 200 mennesker var møtt frem til det store folkemøtet om plasseringen av det omstridte minnestedet på Sørbråten ved Utøya.

Folkemøte med naboer og berørte om minnesmerket ved Utøya etter 22.juli-terroren.

kl. 18.00 var parkeringsplassen helt full utenfor Sundvolden Hotell ved Tyrifjorden. Inne var møtesalen full av naboer, støttegruppa for de etterlatte, kunstneren og alle andre interesserte.

Det er statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO) og Statsbygg som har invitert alle berørte til å si meningen sin om plasseringen av minnesmerket.

Folkemøte utøya

Det er plass til 270 mennesker i møtesalen. Ikke mange seter er ledige.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Dette er det samme hotellet som kom midt i begivenhetenes sentrum den dramatiske kvelden den 22. juli. Det var her de skadede og overlevende ble mottatt, og det var her pårørendesenteret ble opprettet.

Bakgrunnen for møtet er debatten som har rast om det planlagte minnestedet ved Tyrifjorden, etter at svenske Jonas Dahlberg gikk seirende ut av konkurransen om de nasjonale minnestedene for 22. juli-angrepene.

De første 45 minuttene var satt av til orienteringer, og det var KORO-direktør, Svein Bjørkås som innleder til en fullsatt møtesal. Etter det ble det åpnet for spørsmål og debatt.

Les også: – Dette møtet kommer halvannet år for seint

Møtt med latter fra salen

De fleste som tar ordet, tar tydelig avstand fra det planlagte minnestedet på Sørbråten, og flere trekker frem egne opplevelser rundt Utvika 22. juli.

Flere av dem som tar ordet, uttrykker frustrasjon over ikke å ha blitt hørt i prosessen, og trekker frem at de opplever minnestedsplanene som splittende for lokalsamfunnet.

Minnesmerke Utøya

Dette minnesmerket er omstridt.

Foto: Jonas Dahlberg Studio / NTB scanpix

Koro-direktør Bjørkås benytter flere ganger anledningen til å si at han ønsker en ordentlig prosess, men blir møtt med spredt latter fra salen når han sier det ikke stemmer at Hole kommune ble overkjørt av sentrale myndigheter.

På direkte spørsmål om minnestedet fortsatt lar seg flytte eller stanse, må imidlertid Bjørkås henvise til regjeringen.

Statsrådene som deler ansvaret for minnestedene, kommunalminister Jan Tore Sanner og kulturminister Thorhild Widvey deltar ikke på kveldens møte, men har allerede hatt flere møter med partene i saken.

Begge lovet i forkant av onsdagens møte at de ville lytte til innspillene som kommer frem, men avviste samtidig at prosessen åpnes for omkamp.