Hopp til innhold

Folkekrav om nytt dobbeltspor

Et folkemøte på Ski om dobbeltspor på Østfoldbanen mellom Oslo og Ski trakk fullt hus mandag kveld.

Passasjerer tog - dobbeltspor

Folkemøtet for å skaffe de reisende på Østfoldbanen et bedre tilbud trakk fullt hus mandag kveld.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Kommunestyresalen i Ski var fullsatt, og politikere og andre interesserte fra Østfold, Oslo og Akershus møtte frem.

- Strekningen må bygges ut

Arbeiderpartiets Irene Johansen var en av flere stortingsrepresentanter fra Østfold på folkemøtet.

Hun mener at et nytt dobbeltspor er avgjørende både for Vestre og Østre linje her i fylket.

- Vi har lenge jobbet for å få til et nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Skal vi få flere tog på Østfoldbanen og kortere reisetid, må denne strekningen bygges ut. I dag er det sprengt kapasitet, og det er ikke mulig å sette på flere tog på strekningen. Derfor må det bygges ut, sier Johansen.

Underskriftskampanje

I Ski har alle de politiske partiene gått sammen om å danne en aksjonskomite som skal slåss for å få på plass det nye dobbeltsporet.

Møtet mandag kveld handlet om å støtte opp om arbeidet og vise at det er et sterkt og bredt ønske om å bygge ut strekningen Oslo-Ski.

På møtet ble det lagt ut lister som folk kan skrive under på. Underskriftene skal legges frem for samferdselsministeren og transportkomiteen 6. oktober.