Hopp til innhold

Folkehøgskoler har sagt ja til 280 asylsøkere

Enslige mindreårige asylsøkere vil kunne få en meningsfylt hverdag på folkehøgskole, mener rektor i Skjeberg.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener å bosette flyktninger på folkehøgskoler vil gjøre integreringen lettere.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil bosette mindreårige flyktninger ved folkehøgskoler rundt om i landet.

Lene Dyrkorn

Rektor Lene Dyrkorn ved Skjeberg Folkehøyskole er positiv til å få enslige mindreårige flyktninger som elever.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

Å plassere enslige mindreårige asylsøkere på folkehøgskoler vil kunne gi dem en meningsfylt hverdag, forteller rektor Lene Dyrkorn ved Skjeberg FHS i Sarpsborg.

– Dette handler om integrering og om å gi disse mindreårige flyktningene en meningsfylt hverdag. Elevene må få et type skoletilbud, hvor de både får lære språk og muligheten til å sosialiseres med ungdom på lik alder. Det er noe av vårt samfunnsoppdrag i situasjonen vi er i nå.

Har sagt ja til 280 flyktninger

Skjeberg Folkehøykole

Skjeberg folkehøyskole i Sarpsborg en en av skolene som har sagt at de kan ta imot enslige mindreårige flyktninger som elever.

Foto: Marius Engebretsen / NRK

Prognoser fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det kan bli behov for å bosette hele 4400 enslige mindreårige flyktninger i Norge i 2016. Rundt to tredeler av dem er i alderen 16 til 18 år.

Folkehøgskolene har vært dialog med Kunnskapsdepartementet om muligheten for å ta imot mindreårige asylsøkere, og sent i fjor gjennomførte Folkehøgskolerådet en spørreundersøkelse om folkehøgskolene og inkludering av flyktninger.

I undersøkelsen svarte halvparten av skolene at de kunne ta imot flyktninger som elever på skolen fra 1. januar i år.

Til sammen har folkehøgskolene her i landet sagt ja til å ta imot 280 asylsøkere som elever.

I førsteomgang er det utfordringer knyttet til språk og kultur. Vi må finne en måte å forstå hverandre på.

Wenche Walderhaug Midjord, rektor ved Jeløy folkehøyskole

Forberedt på utfordringer

Rektor ved Jeløy folkehøyskole, Wenche Walderhaug Midjord, forteller at er vant til integreringsarbeid ved skolen, og at folkehøgskolen har mye å tilby ungdom som har vært på flukt.

Hun ser likevel at tiltaket kan by på utfordringer.

– Vi har hatt utenlandske elever fra alle verdens hjørner, så der har vi god erfaring. Men det er klart, dette er ungdommer med en litt annen bakgrunn enn de som søker seg til oss, sier hun og legger til:

– I førsteomgang er det utfordringer knyttet til språk og kultur. Vi må finne en måte å forstå hverandre på.

Skolen i Moss har gitt beskjed til Folkehøgskolerådet om at de kan ta imot tre flyktninger allerede nå i januar – dersom det er behov for det.

På Jeløy folkehøyskole vil elevene få norskundervisning og de vil bli en del av linjene det vil være naturlig å integrere dem i.