Folkehelseinstituttet: – Vi kan ikke si at det er trygt å bo her

Nå skal det undersøkes om den kreftfremkallende gassen benzen finnes i boliger ved det nedlagte søppeldeponiet i Skedsmo i Akershus. Det er Folkehelseinstituttet som anbefaler nye målinger.

Noen av naboene til Brånås deponi

TRYGT?: I en del hus og leiligheter på boligområdet Holt Vestvollen er det problemer med deponigass fra grunnen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Ordføreren i Skedsmo sa i høst at det er trygt å bo ved den kommunale nedgravde søppelfyllingen i Brånåsdalen i Skedsmo på Romerike. Det vil ikke Folkehelseinstituttet uten videre gå god for.

NRK har i en rekke saker fortalt om problemer knyttet til deponiet. Blant annet er det påvist unormalt høye nivåer av metan og karbondioksid i 21 boliger.

– Inntil vi har svarene fra de nye målingene, kan vi ikke si at det er trygt å bo i disse boligene, sier Johan Øvrevik. Han er direktør for avdeling luft og støy i Folkehelseinstituttet.

Til sammen 159 boliger er undersøkt for metan og CO₂, men måleutstyret som er brukt er ikke i stand til å avdekke eventuelt andre gasser.

Nå anbefaler Folkehelseinstituttet å sjekke om det er benzen i de 21 boligene med deponigass. En tidligere måling viser nemlig unormalt store mengder av den kreftfremkallende gassen, som kan stamme fra petroleumskilder nede i søppelfyllingen.

Johan Øvrevik

Benzen er ikke bra. Avdelingsdirektør Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet har rådet Skedsmo kommune til undersøke boliger ved gammel søppelfylling.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Overskred grenseverdi 170 ganger

Målingene ute ble brukt til å beregne hvor mye benzen det kunne være inne i boligen.

– Konsentrasjonen var 170 ganger høyere enn grenseverdi for benzen i uteluft, sier Johan Øvrevik.

– Hovedbekymringen med benzen er kreftfare, bekrefter han.

Målingen ble gjort utenfor en bolig som senere måtte rives på grunn av gass. Øvrevik presiser at denne boligen hadde mye større problemer med deponigass enn naboboligene.

Et hus må rives fordi gass kommer inn i huset og at det er store setningsskader.

I et rekkehus på boligfeltet Holt Vestvollen tok metan fra søppelfyllingen fyr på baderoms-gulvet. I hagen utenfor huset ble det målt høye konsentrasjoner av den kreftfremkallende gassen benzen.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Selv om benzen medfører økt kreftrisiko, mener Folkehelseinstituttet at den ikke utgjør noen akutt helsefare. Beboerne kan bli boende mens forholdene undersøkes, men det anbefales god lufting.

Naboer er skremt og sjokkert

Kommuneoverlegen varslet før jul at det kom til å bli utført nye gassmålinger i samråd med Folkehelseinstituttet. Naboer frykter gass fra fyllingen gir helseplager, samtidig håper lokale helsemyndigheter at målingene skal vise at det ikke er grunn til bekymring. Ikke alle er beroliget.

Noe er ikke rett - med huset til Vidar Hoel på boligområdet Holt-Vestvollen i Skedsmo.

– Målingene av benzen er sjokkerende og skremmende, mener familiefaren Vidar Hoel.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Vi er skremt og sjokkert, sier Vidar Hoel, som er talsmann for 16 boligeiere.

– Hvis en tidligere måling viser høye benzennivåer, hvorfor er det først nå at boligene våre skal undersøkes? Dette er jo et stoff som er kreftfremkallende selv i små mengder.

– Men vil det ikke være beroligende om nye målinger ikke viser benzen?

– Det er ingenting som beroliger oss lenger i denne saken. Deponiet er jo i konstant endring. Husene kan få nye sprekker som gjør at gassene kan finne nye veier inn, mener familiefaren.

Folkehelseinstituttet er heller ikke beroliget.

– Før inneluften er nærmere undersøkt kan vi ikke si at det er trygt. Vi mener at benzennivået som ble beregnet ved det ene huset, innebærer en uakseptabel helserisiko, sier avdelingsdirektøren i Folkehelseinstituttet.

Kommuneoverlegen i Skedsmo opplyser til NRK at svar på prøver fra boligene skal være klare allerede i løpet av uke 4.