Folk vil se økt beredskap

Beredskapen på grenser, togstasjoner og flyplasser vil øke som følge av trusselen mot Norge, og folk vil se mer bevæpnet politi enn vanlig.