Hopp til innhold

Mest fornøyd i mosseregionen

Folk i mosseregionen har det best i Østfold. Det viser en meningsmåling NRK har gjort blant over tusen østfoldinger.

Havgløtt på Jeløy

Havgløtt på Jeløy i Moss.

Foto: NRK/Anne Ognedal

Fergetrafikken til tross. Det er godt å bo i mosseregionen, svarer de som bor der. I NRK Østfolds spørreundersøkelse som ble tatt opp midt i desember, svarer bare 2,4 prosent av folk i mosseregionen at de er misfornøyde eller svært misfornøyde med livet i Østfold, mens åtte av ti er godt fornøyd eller svært fornøyd.

For nedre Glomma-regionen er tallet på misfornøyde tre ganger så høyt som i mosseregionen, og for indre Østfold og Halden - mer enn fire ganger så høyt. Her svarer 9,1 prosent at de ikke er fornøyd.

Den tidligere politikeren og artisten Brede Bøe fra Moss, synes det er vanskelig å tolke resultatet.

– Ut fra levekårsundersøkelser har Moss også store utfordringer, med nesten 12 prosent fattigdom, så det spørs om man har spurt de rette menneskene. Men, det er jo flott at mossinger er fra middels til veldig fornøyde, sier Bøe

"Hvor godt er livet ditt?"

Spørsmålet som er stilt er: "Hvor fornøyd er du alt i alt med livet ditt i Østfold? Angi på en skala fra 1 til 5, der 1 er svært misfornøyd og 5 er svært fornøyd".

I undersøkelsen er Østfold delt inn i tre regioner; mosseregionen, nedre Glomma-regionen, og Indre Østfold/Halden. Der det er størst sprik mellom regionene, er på de to svakeste alternativene, altså 1 og 2.

Men, også i den andre enden skårer folk i mossedistriktet best. Nesten 80 % svarer de to beste alternativene, at de er fornøyd eller svært fornøyd. I de to andre regionene er svarprosenten på rundt 72 prosent på de to høyeste nivåene av tilfredshet.

Kulturmannen og haldenseren Tom Skjeklesæther mener resultatet for Halden-regionens del kan stemme med virkeligheten.

– Det at byen har slitt med økonomien i mange år har forplantet seg til nivået på sosiale ytelsene, og at byen bruker minst penger på kultur av alle kommunene kan jo bidra til at en del ikke er så fornøyde, konkluderer han.