Folk i Horten vil ha Oslofjord-bru

Over halvparten av de spurte i Horten i Vestfold vil heller ha bru enn fergeforbindelse over Oslofjorden , viser en spørreundersøkelse.

Forslag til ny bro

På vestsiden av Oslofjorden er det langt mindre skepsis til en ny veiforbindelse mellom Moss og Horten, viser en spørreundersøkelse.

Foto: Nordwest3D

400 personer over 18 år ble spurt om de ville erstatte dagens fergedrift med en ny bru mellom Østfold og Vestfold, skriver lokalavisa Gjengangeren. 52 prosent svarte ja, seks prosent svarte vet ikke, og 42 prosent ville beholde fergene.

Undersøkelsen er gjort av Sentio Research Norge AS på oppdrag for Horten og Borre Høyre.

Nei-aksjon: - Tøysete undersøkelse

Men hele undersøkelsen er tullete, mener Gisle Haakonsen i Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy.

- Horten Høyre har bestilt en spørreundersøkelse, men feiler totalt i spørsmålsformuleringen, skriver han i en epost til NRK Østfold.

- Svaret blir ikke relevant. Spørsmålet brukt var om folk vil ha bru eller ferge, men ikke et ord om tunnel. Vi mener at debatten i Horten har vært så fraværende at folk ikke har grunnlag til å ta standpunkt.

- I Østfold er konsekvensene av bygging tydeliggjort, og motstanden er derfor sterkere, utdyper Haakonsen til NRK på telefon.

- Folk i Horten har ikke fått med seg at løsningen vil føre til at Hortensskogen må graves opp. Dette er et av byens flotteste turområder, like ved Karljohansvern, fortsetter Haakonsen.

Borgerlig støtte

I Moss er det også Høyre som fronter en ny veiforbindelse over fjorden, under forutsetning at den knyttes til veinettet ved E6 – ikke i Moss, eller på Jeløya.

Partiets høringsuttalelse ramser opp flere punkter:

  • Veiløsningene må ligge under sjø/land. Her må det utredes mulige løsninger både med konvensjonelle tunneler og/eller rørbro.
  • Tilgangen til Moss næringspark Jeløy via sjøveien må sikres.
  • Det må sikres gode tilknytninger til E18 og E6.
  • I Moss må det utredes mulighet for påkobling i planlagt RV19-tunnel under bakken.

Ap: Ikke her, men i Hurum

Moss Ap sier nei til både bru og tunnel fra Jeløy. Partiet vil ikke ha en ny fergefri forbindelse over fjorden med mindre den også får med et jernbanespor, og forbindelsen bør i så fall legges mellom Akershus og Buskerud ved Hurum. Fremskrittspartiet skal bestemme seg på sitt medlemsmøte neste mandag. Er de enige med Høyre, har de flertall for en veiforbindelse over fjorden.

I Rygge sier politikerne nei til en ny fast forbindelse over fjorden mellom Moss og Horten. De støtter bredt opp om rådmannen, som i sin innstilling sier nei til videre utredning av en forbindelse.

Alternativene som er presentert vil etter foreløpige beregninger koste alt fra 15 til 45 milliarder kroner – avhengig av hvor den plasseres, og om det skal være en ren bilbru, senketunnel, og om det også skal være baner for sykkel og tog.