Følger grensa med kameraer

Tollvesenet skal teste ut et nytt overvåkningssystem på grenseoverganger i Østfold.

Asle Farberg, Toll- og avgiftsdirektoratet

Pilotprosjektet med kameraovervåking av grenseoverganger i Østfold ledes av Asle Farberg i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Foto: Tollvesenet

Til sommeren må kjøretøy som passerer grenseovergangene i fylket regne med å bli filmet, skriver VG.

- Vil ta flere smuglere

Kameraene kan lese bilskilt, og sjekke databaser om biler er meldt stjålet, har betalingsanmerkninger eller andre avvik.

Testprosjektet er et samarbeid med Statens Vegvesen som allerede har hatt tilsvarende datasystem i bruk en stund.

Med disse kameraene håper tollmyndighetene at de skal bli enda mer effektive i sitt arbeid med å avsløre smuglere.

- Men det er også ment å være en lettelse for publikum. I dag må vi stoppe kjøretøyet og publikum må vente til vi har foretatt et oppsjekk i datasystemene våre. Med det nye systemet vil denne kontrollen bli foretatt automatisk, sier seniorrådgover Asle Farberg i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Kameraer på Svinesund og Ørje

I alt sju grenseoverganger fra Svinesund til Ørje er med i prøveprosjektet, men det er ennå usikkert hvor kameraene kommer.

- Vi har ikke bestemt oss helt for hvilke overganger, men vi kan si så mye som at Svinesund og Ørje vil få slikt utstyr. I tillegg blir det to til tre steder til, pluss at vi også kommer til å sette opp en mobil løsning som vi kan flytte rundt, forklarer Farberg.

Kameraene skal settes opp i sommer, og testprosjektet varer ut året.