Hopp til innhold

Følg debatten fra Rødberg

I kveld er Buskerudbenken på stortinget innvitert til Rødberg for å svare på hvor det er blitt av distriktspolitikken, og hva politikerne i framtida vil bruke distriktene til.

Det er en kjensgjerning at byene vokser i innbyggertall, mens folketallet går ned i distriktene. Det er ingen ny utvikling, men kan den stoppes? Hva vil politikerne med distriktene? Buskerudbenken på Stortinget er invitert til Rødberg for å svare på hvor det er blitt av distriktspolitikken, og hva politikerne i fremtiden vil bruke distriktene til.