- Kom svært brått på

Direktør i Vestre Viken Helseforetak, som representerer Sykehuset Kongsberg, sier at de ansatte er i sjokk etter at fødeavdelingen ble stengt på dagen.

Erik Omland

Administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak, Erik Omland, sier at stengingen av fødeavdelingen kom brått på.

Foto: NRK

- Vi har snakket med de ansatte nå. De er i sjokk og vantro over at dette kunne skje så brått. Klinikkdirektøren og fagansvarlig for fødeavdelingen ved Sykehuset Buskerud er på vei opp for å snakke med dem, sier Erik Omland.

Han er administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak, som eier sykehuset.

I helgen døde et barn i mors liv ved fødeklinikken på sykehuset i Kongsberg. Nå stenges fødeklinikken etter flere alvorlige hendelser. Føden blir stengt på ubestemt tid, og alle fødsler blir flyttet til sykehuset i Drammen.

Kort frist

Vestre Viken HF mottok i dag brev fra Helsetilsynet i Buskerud om bekymringen for det faglige nivået ved fødeavdelingen.

- Vi fikk kort frist på å svare på dette. Brevet fra fylkeslegen ble overlevert i morges, og vi hadde svartfrist til klokken 13.00. Vi måtte da kontakte våre fagmiljøer for å finne ut hvordan vi kunne etterkomme dette påbudet. Og den eneste løsningen vi fant var å stenge fødeavdelingen og overføre de fødende til Drammen.

- Hvor lenge vil dere ha stengt?

- Det kan jeg ikke si noe om. Dette har kommet brått på, så nå må vi gå inn i saken og se hvordan vi legger det opp videre.

Til etterretning

- Hvordan reagerte du da du fikk pålegget?

- Jeg er jo kjent med sakene det dreier seg om, og må jo bare ta den beslutningen som fylkeslegene har gjort, til etterretning.

Det blir referert til en rekke alvorlige episoder ved fødeavdelingen. Allerede i september fikk sykehuset påpekt alvorlige feil og mangler . Dette vil ikke Omland si noe om.

Direktøren påpeker at sykehuset mente de hadde forbedret de
avvikene som ble funnet under høstens tilsyn, men at de nå vil få inn fagfolk som skal granske om dette var godt nok.

- Jeg kan ikke gå inn på dette. Men hendelsene danner jo grunnlaget for beslutningen.

Blefjell Sykehus Kongsberg

Sykehuset Kongsberg.

Foto: Odd Vegard Kandal / NRK

Fødende ikke flyttet i dag

- Var det mange pasienter ved føden da dere måtte stenge?

- Jeg vet ikke hvor mange som ligger der i dag, men det er uansett ikke snakk om at disse blir flyttet. Det er fødende som kommer inn fra nå av som vil bli omdirigert.

Det er ikke snakk om å permittere noen mens føden er stengt, opplyser Moland.

Dere er tidligere truet med nedleggelse. Hva betyr denne midlertidige stengingen for dette?

- Dette er kun et svar på det påbudet vi har fått fra fylkeslegen.

NB: Vestre Viken helseforetak ble etablert 1. juli 2009 da Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg sykehus ble slått sammen.