Tøyenløftet: Flytter bare sosiale problemer

Tøyen-avtalen skulle bedre de sosiale forholdene i Gamle Oslo, men nå flyttes bare problemene til andre bydeler på østkanten mener Arbeiderpartiet.

Tøyenløftet

Tøyenløftet kan gå utover Sagene bydel. Arbeiderpartiet frykter sosiale problemer forblir på Oslos østkant.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Gamle Oslo vil gi vanskeligstilte i bydelen en mulighet til å flytte til andre bydeler. Dette er en oppfølging av Tøyen-avtalen, som kom istand som et kompromiss mellom SV og byrådspartiene.

Ved at SV gikk med på å flytte Munchmuseet til Bjørvika, skulle Tøyen-området gis et kraftig løft. Når bydel Gamle Oslo vil gi vanskeligstilte en mulighet til å flytte ved å tildele 200 kommunale boliger i andre bydeler, vil det i praksis si at de flyttes til Sagene bydel.

–Jeg er redd for at vi flytter en boligutfordring fra en indre-øst-bydel til en annen, sier Tone Tellevik Dahl (Ap).

Tellevik Dahl (Ap)

Tone Tellevik Dahl (AP) i Helse- og sosialkomiteen i Oslo kommune tror Sagene bydel vil måtte ta imot vanskeligstilte fra Gamle Oslo.

Foto: Oslo Arbeiderparti / AP

Det er i dag nesten bare Sagene som har kommunale leiligheter som er ledige, og som kan ta imot folk fra Gamle Oslo, ifølge Tellevik Dahl.

Har kjøpt boliger på Oslo vest

Men ifølge næringsbyråd Hallstein Bjercke (V), som er ansvarlig for det kommunale boligforetaket Boligbygg, er det ingen grunn til bekymring.

- Vi har allerede kjøpt like mange nye boliger i år som vi gjorde i hele 2013, og de aller fleste av dem har vi kjøpt i Oslo vest.

Bjercke sier at de 617 boligene som de nå kjøper fra OBOS er plassert i totalt ni bydeler over hele byen.

Ønsker færre ikke flere kommunale leiligheter

Boligene byrådet inngikk avtale med OBOS om er ikke er innflyttingsklare, sier Tone Tellevik Dahl (A). Noen av leilighetene er utleide fra før, og de som bor der vil bli værende til kontraktene deres går ut.

–Tilbakemeldingene vi fikk fra bydelene da vi behandlet boligbehovsplanen, tilsier at det kun er Sagene som har ledig kapasitet. Alle andre har meldt at de trenger flere kommunale boliger.

Sagene har i dag over 2000 av Oslos drøyt 10.000 kommunale boliger, og det er desidert flest. Det har lenge vært et ønske å få ned tallet.

Helge Stoltenberg

Leder for bydelsutvalget Helge Stoltenberg (Ap), frykter at sosiale problemer flyttes fra Gamle Oslo til Sagene. Gårdene i krysset bak er en del av OBOS-avtalen.

Foto: Olav Juven / NRK

Leder for bydelsutvalget, Helge Stoltenberg fra Arbeiderpartiet, tror det nå blir vanskeligere å få færre kommunale boliger på Sagene.

–Vi ønsker å kunne selge en del leiligheter i de kommunale gårdene. Da kan vi få inn en litt annen type mennesker som kan stabilisere og bidra positivt inn i bomiljøet.

Hvis Sagene må ta over dem som ikke får en kommunal bolig i Gamle Oslo, vil de ikke greie å få ned tallet på vanskeligstilte i bydelen.

Barn bor vegg i vegg med rusmisbrukere

NRK møter Stoltenberg der Vogts gate krysser Ring 2 og der kommunen kjøper 68 OBOS-leiligheter i to gårder. Byutvalgslederen er også kritisk til at kommunen fortsetter å kjøpe større boligkomplekser.

- I disse store kommunale gårdene bor det folk som sliter med rus og som sliter med psykiatri og vold. Midt oppi dette så blander vi altså inn eldre og barn.

–Du kan tenke deg selv hvordan det er å vokse opp i en gård hvor naboen din er aktiv rusmisbruker, og den som bor over deg bråker hele natten fordi han sliter psykisk.

Men boligbyråd Hallstein Bjercke lover at det også skal selges kommunale boliger i bydel Sagene i kjølvannet av OBOS-oppkjøpet.

- Vi er helt tydelige på at dette skal ikke bety flere sosiale boliger, hverken i bydel Sagene eller i Gamle Oslo.

Narkotika og brukerutstyr på stuebordet til Selmas nabo.

Sprøyter, pipe og annet brukerutstyr på stuebordet vitner om livet til en beboer i en kommunal leilighet på Oslos østkant. I etasjen over bor en barnefamilie.

Foto: Beate Riiser / NRK