Flytter 100 arbeidsplasser fra Oslo til Bergen

Et helt nytt statlig organ for klagesaker i helsesektoren skal legges til Bergen. Det betyr flytting av 100 arbeidsplasser ut av hovedstaden.

Pasientskadenemnda

SKAL FLYTTES: Her i Møllergata 24 har Pasientskadenemnda kontorer i dag. Over en periode på to til tre år skal disse flytte til Bergen.

Foto: Christine Skarstein Olsen / NRK

Den 12. mai varslet regjeringen at Pasientskadenemnda og andre, mindre klagenemnder samles i et nytt nasjonalt klageorgan som legges til Bergen.

Organene som flyttes til det nye store organet i Bergen er:

  • Pasientskadenemnda
  • Klagenemnda for behandling i utlandet
  • Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
  • Statens helsepersonellnemnd
  • Relevante klagesaker som i dag behandles i Helsedirektoratet og HELFO vil også flyttes til det nye klageorganet.

Går ut over pasientene

Det er 80 ansatte i Pasientskadenemnda (PSN) som er en selvstendig og uavhengig klagenemnd underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Den behandler klager fra pasienter som mener at de er feilbehandlet i offentlige og/eller private helsetjenester.

Cecilie Paust-Andersen

Cecilie Paust-Andersen i tillitsvalgtgruppen for Pasientskadenemnda, sier det er et risikoprosjekt å flytte organene til Bergen.

Foto: Privat

– Vi har brukt år på å bygge opp dette til en solid organisasjon med tung fagkompetanse som nå bare blir rasert, sier Cecilie Paust-Andersen, som er i tillitsvalgtgruppen i Pasientskadenemnda.

Hvorfor det?

– Det kommer til å gå ut over pasientene. Vi som jobber her i Oslo har lang erfaring og kompetanse. Vi vet at mange av de ansatte ikke vil bli med på flyttelasset til Bergen. Da mister Pasientskadenemnda dyktige folk.

Paust-Andersen er redd regjeringen beslutter flytting, men samtidig ikke er villig til å betale kostnadene.

– Vi vet altfor lite om hva slags konsekvenser en slik flytting vil få for pasientene som skal få behandlet sine saker. I dag er for eksempel behandlingstiden på 13-14 måneder, og man kan regne med at den blir enda lengre, sier hun.

Enklere klagebehandling

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen fra Frp sier at målet med å bygge opp et felles nasjonalt klageorgan er å sørge for enklere klagebehandling og bedre utnyttelse av ressursene.

Cecilie Brein-Karlsen

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen.

Foto: BJORN H. STUEDAL

– Vi er klar over at flyttingen i en overgangsperiode vil kunne føre til lengre saksbehandlingstid, men vi vil gjøre det vi kan for å forhindre dette.

– Vi er også forberedt på at flyttingen kan føre til økte kostnader i en periode. Men vi mener at det felles klageorganet på sikt vil gi raskere saksbehandling og reduserte kostnader.

– Vet lite om konsekvensene

Leder for Finanskomiteen, Hans Olav Syversen (Krf) mener det er mange ulemper med å flytte klagenemndene til Bergen.

– Man må regne med at mange viktige fagpersoner ikke vil flytte, samtidig vil det ta lang tid å bygge opp faglig kvalitet igjen i Bergen. Vi forutsetter at man først finner ut konsekvensene for pasienter, fagmiljøer og økonomien, og vi føler vi har fått dårlig svar på alle tre.

Brein-Karlsen har forståelse for at de ansatte opplever flyttingen som krevende.

– Vi vil gjøre omorganiseringen i tett dialog med de ansattes organisasjoner. Ansatte som ikke ønsker å flytte til Bergen vil få fortrinnsrett til ny stilling i staten i ett år etter at stillingen deres er flyttet, sier Brein-Karlsen.