Flytevestpåbud likevel

Line Henriette Hjemdal og resten av KrF er med og sikrer flertall for et begrenset flytevestpåbud for båter med barn om bord.

Line Henriette Hjemdal (KrF)

– Siden det ikke ble flertall for et generelt påbud om flytevest, gikk vi inn for å redde barn og voksne sammen i båt, sier Line Henriette Hjemdal (KrF)

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Sammen med Høyre, Frp og SV blir sikres det flertall, men ettermiddagens Stortingsvotering om lovforslaget ble ikke godkjent, blant annet på grunn av feilstemming av noen representanter.

Så dagens stemmeavgivning, som ikke ville gitt flertall for et slikt forslag, stemmer ikke med Stortingets sammensetning, sier Line Henriette Hjemdal.

Nest beste løsning

Hjemdal sier at de stemte for, siden det ikke ble flertall for et generelt påbud om flytevester.

Fremdeles er det mange som ikke bruker flytevest

Et flytevestpåbud for båter med barn om bord kan tre i kraft neste sommer, og avstemmingen kan fullføres over helga.

– Det er i hvert fall flertall i Stortingssalen for at vi skal ha en bred gjennom gang av sikkerheten på sjøen, med påbud om bruk av flyteutstyr, sier KrF-representanten fra Østfoldbenken.

-Det er det flertall for i stortingssalen, men dagens votering gjenspeiler ikke det, på grunn av feil fra noen partiers side.

Arbeiderpartiets forslag om et generelt påbud strandet med én stemmes undervekt, da SV bestemte seg for å stemme nei. Kristelig Folkeparti gikk da inn for det de mener er den nest beste løsningen.

– KrF har vært for et vestpåbud hele tiden. Vi mener det er et godt tiltak å ha et generelt påbud for flytevest, sier Hjemdal.

– Men når dagens votering plutselig gjorde at det ikke ble flertall, så valgte vi å være med å redde barn og voksne sammen i båt. Men vårt primærstandpunkt har vært et generelt påbud for oss alle.

Ny votering neste uke

Saken kan komme opp til ny votering i Stortinget over helga, tror Line Henriette Hjemdal.

– Vi har noen regler som tilsier at vi kan få tatt det opp allerede til uken.