Flyplass mister busstilbud

Manglende avkjøring ved Moss Lufthavn Rygge er et problem, mener Nettbuss.

illustrasjonsfoto

TIMEkspressen mellom Strömstad og Oslo slutter å kjøre innom Moss Lufthavn Rygge. Få passasjerer og manglende avkjøring ved flyplassen er årsakene.

Foto: Rainer Prang / NRK

TIMEkspressen slutter å betjene Moss Lufthavn Rygge og holdeplassene i Råde.

- Tar for lang tid å kjøre innom flyplassen

Det er to hovedårsaker til det, forteller Harald Fleisje, markedssjef for Ekspressbuss i Nettbuss Østfold.

For det første er det ingen avkjøring direkte fra E6 ved flyplassen.

Bussene sørfra må kjøre et par kilometer forbi flyplassen for så å kjøre tilbake like langt for å stoppe ved flyplassen - for endelig å tilbakelegge de to kilometrene igjen ut fra flyplassen.

- Det tar for lang tid å kjøre om flyplassen. Det henger sammen med at det ikke er noen god avkjøring til flyplassen i dag. Alle reisende som går på før Rygge får en omvei på fem-ti minutter innom flyplassen, og når det ofte ikke er folk som går av eller på der, kan dét være vanskelig å forstå for de som skal reise lenger, sier Fleisje.

- Ønskelig med ny avkjøring ved flyplassen

Han mener at en avkjøring direkte ved flyplassen hadde løst dette problemet.

- Hvis man får til på sikt en løsning med en avkjøring direkte ved flyplassen, vil forholdene ligge bedre til rette for å betjene flyplassen. Vi ønsker oss en slik avkjøring, og det tror jeg også at flyplassledelsen gjør. Vi håper at noen tar tak i dette og sørger for at en slik avkjøring kommer. Det er ikke mange metrene med asfalt som skal til, sier Fleisje.

Den andre årsaken til at TIMEkspressen slutter å kjøre innom flyplassen er at kundegrunnlaget ikke har vært særlig godt.

- Antall bussreisende til flyplassen lavt enn så lenge

- Det er velkjent at trafikken til Rygge totalt sett ikke har vært god nok, og antall reisende er relativt lavt med bussen. Hvis vi ser at antall reisende begynner å vokse slik man håper, skal vi vurdere dette på nytt. Men enn så lenge må vi ta hensyn til andre reisende som blir forsinket av turen inn til flyplassen, sier Fleisje.

Selv om TIMEkspressen slutter å kjøre innom flyplassen, skal den fortsatt stoppe ved avkjøringen to kilometer unna, og Nettbuss vurderer nå å dekke denne distansen med en taxiavtale.

- Vi ser nå på muligheten for å finne en taxiløsning fra bussholdeplassen og bort til flyplassen, sier Fleisje.

Selv om TIMEkspressen slutter å kjøre til Moss Lufthavn Rygge, er kommunikasjonsmulighetene ved flyplassen likevel gode.

Det er busser mellom flyplassen og jernbanestasjonen i Rygge, og det går fremdeles busser mellom Oslo og flyplassen.