Flygerne vil granske Ryanair

Norsk flygerforbund mener Ryanair bryter loven, og ber Luftfartstilsynet granske lavprisselskapet.

Belgium Ryanair

Flygerforbundet i Norge vil ha en gransking av Ryanair.

Foto: Thierry Charlier / Ap

- Vi mener at de bryter med intensjonene i arbeids- og hviletidsbestemmelsene. De gir ikke sine flygere rett til å inneha en fast base og regne sin arbeidstid ut derfra, sier leder av Norsk flygerforbund, Helge Anonsen, til NRK.no.

– Det slår ut på den måten at disse menneskene bruker av sin fritid og sin lovpålagte hviletid til å flytte seg fra arbeidssted til arbeidssted for egen regning og egen risiko.

Tidligere har ansatte i Ryanair stått frem i medie og fortalt at de jobber under slavelignende arbeidsforhold.

LES OGSÅ:

Sikkerhetsrisiko

Anonsen i flygerforbundet hevder de er gjort kjent med turnusplaner som bryter med de felleseuropeiske bestemmelsene. Disse bestemmelsene gjelder for alle flyselskaper innen EU/EØS-området og er utformet for å ivareta passasjerenes og de ansattes sikkerhet.

- Hvordan blir dette en sikkerhetsrisiko?

- Fordi de bruker av den tiden de ellers skulle brukt til å hvile og forberede seg til neste flyging til å reise fra sted til sted, sier han.

LES OGSÅ:

- Vanskelig å få ut informasjon

Anonsen innrømmer at de ikke har noen spesifikk informasjon om omfanget. Han hevder det generelt er svært vanskelig å få ut den type informasjon når det gjelder Ryanair.

- Vi har bedt om at Luftfartstilsynet på eget initiativ setter i verk undersøkelser for å bringe på det rene om Ryanairs fortolkninger og benyttelse av tjenestetidsbestemmelsene er i henhold til de intensjonene regelverket gir.

Flere fagforeninger i landet boikotter det irske flyselskapet, fordi Ryanair ikke lar de ansatte organisere seg og få en tariffavtale.

– Vi starter en kampanje nå hvor vi skal få satt oss ordentlig ned og snakket med de ansatte i Ryanair slik at vi kan få hjulpet dem til å organisere seg nå som flyselskapet har fått en egen base i Norge. Flere ansatte bor også i mosseregionen, sier LO-leder i Østfold Ulf Lervik.

Avviser påstandene

I Ryanair tilbakeviser man påstandene om ulovlig flygerturnus bastant.

– Disse påstandene fra flygerne er ikke bare usanne. De fremstår også som helt merkelige. Fakta er at Ryanairs piloter til fulle tilfredsstiller EUs sikkerhetsregler, og det regelverket hindrer dem fra å fly mer enn 900 timer per år, og tilsvarer færre enn 19 flytimer per uke, skriver kommunikasjonssjef Stephen McNamara i en e-post til Moss Avis.