Flyforbud over åtte norske fengsler

Luftfartstilsynet har innført flyforbud over fengsler med høyt sikkerhetsnivå for å hindre smugling eller overvåking av mulige fluktruter.

Status Norge: Bak murene

Halden fengsel er ett av fengslene det nå er innført flyforbud over. Høysikkerhetsfengselet ble åpnet i 2010 og er landets nest største.

Foto: Ola Haram / NRK

Det er Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som har meldt inn behovet for et flyforbud.

– Vi ønsker å redusere faren for at droner eller andre luftfartøy skal brukes til å avdekke sikkerhetsinstallasjoner eller smugle rusmidler og våpen inn i fengslene, sier direktør Lise Sannerud i KDI til NRK.

Forbudet gjelder all luftfart inkludert ubemannet luftfartøy og modellfly, men ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, eller andre søke- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag.

Har opplevd smugling

Sannerud bekrefter samtidig at Kriminalomsorgen har opplevd situasjoner der ting har blitt smuglet inn i fengsler, men hun ønsker ikke å utdype hva slags situasjoner det er snakk om.

Lise Sannerud

Direktør Lise Sannerud i KDI ønsker å hindre at innsatte i norske fengsler får tilgang på våpen eller rusmidler.

Foto: Konfliktrådet

– Vi har ikke hatt mange slike hendelser, men vi valgte likevel å ta initiativ til dette for å forebygge nye tilfeller. Vi vil hindre ting som kan være en fare for sikkerheten i fengslene. Det kan være ting som dører, porter eller hvor kameraer står, sier hun.

Er det for å hindre muligheten til å kartlegge fluktruter?

– Ja, blant annet, sier Sannerud.

De åtte fengslene forbudet gjelder for er:

  • Bergen fengsel
  • Halden fengsel
  • Ringerike fengsel
  • Stavanger fengsel
  • Telemark fengsel, avdeling Skien
  • Trondheim fengsel
  • Romerike fengsel, avdeling Ullersmo
  • Ila fengsel og forvaringsanstalt

Alle de åtte nevnte fengslene brukes til varetektsfengsling og straffegjennomføring for personer som kan innebære en høy risiko for samfunnet.

Flyforbudet er permanent og gjelder fra et bestemt punkt inne i fengslene og innenfor en radius av 926 meter.