Hopp til innhold

Fire ulike prisar på same bussrute

Ein familie som vel feil app når dei bestiller billett til flybussen risikerer å måtte betale tre gonger prisen.

VYs flubussrute FB11 kjører fra Fredrikstad.

Flybussen er eit populært tilbod mellom Østfold og Gardermoen.

Foto: Stein Ove Korneliussen/NRK

Flybussen er ein populær reisemåte for østfoldingar som vil komme seg til nærmaste flyplass, Oslo lufthamn på Gardermoen.

Ruta blir drifta av Vy og har 37 avgangar i døgnet frå Fredrikstad.

Men for ein familie med barn kan prisen på turen variere med fleire hundre kroner, avhengig av kva måte du bestiller bussbilletten på.

Billettane blir selde på fire ulike måtar.

Tre gonger dyrare

Det er enorme prisforskjellar mellom alternativa. Og det rammar først og fremst barnefamiliar.

Viss ein vaksen og to barn/ungdommar skal reise frå Fredrikstad til Oslo lufthamn, skil det 710 kroner mellom det dyraste og det billigaste alternativet.

Prisar for ein vaksen og to barn/ungdommar:

  • Vybuss-appen: 355 kroner
  • Om bord: 455 kroner
  • Vy-appen: 893 kroner
  • Flybussen.no: 1.065 kroner
Vybuss

VYBUSS-APPEN: Det er kun Vybuss-appen som gir full familierabatt.

VY

VY-APPEN: Vys egen app gir ikke familierabatt på egne busser.

flybussen.no

FLYBUSSEN.NO: Den som bestiller flybussbillett via flybussen.no, sendes videre til Vy, men prisen økes drastisk.

Kontooversikt

OM BORD: Om bord i bussen koster billetten 455 kroner.

Familierabatt

Nøkkelordet er «familierabatt».

Det er berre Vybuss-appen som gir full familierabatt. Det er ingen moglegheiter for det i Vy-appen, sjølv om det er Vy som eig begge.

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy skriv i ein e-post til NRK at det er tekniske årsaker til at familiebillett berre blir seld via Vybuss.

Vi jobbar med å få dette på plass også i andre tekniske miljø (Vy-appen og Vy.no).

Les også Skyhøyt sykefravær har ført til busskaos: 69 turer innstilt på én dag

Busser i Fredrikstad

Blir slutt på om bord-sal

Bussjåføren gir også familierabatt, men legg på eit tillegg på 100 kroner. Men snart er moglegheita for å kjøpe direkte av bussjåføren borte.

Vi har dynamiske haldeplassar og skal berre køyre innom haldeplass ved førehandsbestilling. Vi er i ferd med å avvikle ombordsal, skriv Lundeby.

Åge-Christoffer Lundeby.

Kommunikasjonssjef i VY Åge-Christoffer Lundeby seier at dei jobbar med å få å integrere familiebillett-ordninga i Vy-appen òg.

Foto: Synne Sørenes/RNK

Det desidert dyraste alternativet er flybussen.no.

Viss du bestiller gjennom nettsida blir du send vidare til vy.no. Men prisen, den aukar til 1.065 kroner.

Flybussen.no er eigd av Connect Bus, som er eit nordisk busselskap.

– Det viser seg at vi har ein teknisk feil i overgangen mellom flybussen.no og vy.no. Vi rettar opp i dette, seier Lundeby.

Gjeld berre éi rute

Vy køyrer også flybuss mellom Ålesund og Ålesund lufthamn Vigra.

Men der er prisen den same i dei ulike appane, bortsett frå at flybussen.no legg på 60 kroner.

Her får ein til gjengjeld ikkje familierabatt i det heile.

Kommunikasjonssjefen forklarer forskjellen mellom Fredrikstad og Ålesund slik:

Ålesund har eit «shuttlepreg», og vi har derfor ikkje ei familiebillett-løysing der per no.

Les også Advarte om dagens regelverk for ruskjøring for 14 år siden

Bildet er tatt fra førersetet i en Tesla og kameraet peker i retningen forbi rattet. Ved veien er det tett, grønn vegetasjon og over den er en bom-stasjon

Les også Arne kan få bompenger utenfor døra: – Helt vanvittig

Arne Bakke, bor like ved Kjøkøysund bru.