Flest uføretrygdede i Østfold

I årets tre første måneder har det blitt 4.200 flere uføretrygdede i Norge enn i samme periode i fjor. Det var flest uføre i prosent av befolkningen i fylkene Østfold (14,8 prosent), Aust-Agder (14,3) og Hedmark (13,7). Færrest var det i Oslo (5,7 prosent) og Akershus (7,3). Det viser tall fra Nav. Ved utgangen av mars 2019 var det i alt 343.400 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 1,2 prosent sammenlignet med første kvartal i 2018.

Flere nyheter fra Oslo og Viken