- Glattcellebruken er høyst lovlig

Follo Politidistrikt har flest på glattcelle over 48 timer. Politimesteren mener likevel de er godt innenfor regelverket.

Arne Jørgen Olafsen, lysere
Foto: Andreas Sundby / NRK

Follo Politidistrikt har flest på glattcelle over 48 timer og har doblet antall innsatte som sitter over 48 timers grensen.

Det er det gode og helt lovlige grunner til, mener politimesteren i Follo, Arne Jørgen Olafsen;

- Slik reglene er, har mann anledning til å ha folk i politiarrest utover 48 timer dersom det foreligger særskilte grunner .

- En av disse særskilte grunnene er mangelen på fengselsceller, og det er jo den eneste begrunnelsen for at vi har pågrepne og varetektsinnsatte utover 48 timer, sier Olafsen.

Dessverre er det mangel på varetektsplasser i Norge.

Arne Jørgen Olafsen, Politimester i Follo
Politihus sperret etter dynamittfunn

Politihuset i Follo

Foto: Bjørnar Brechan / NRK

Ifølge arrestregelverket skal en arrestant normalt overføres til fengsel innen to døgn etter pågripelsen.

Advokat Harald Otterstad har engasjert seg i bruken av glattceller. Her kan du lese hans innlegg på NRK ytring.

Stor mangel på varetektsplasser

Tall fra Politidirektoratet viser at 14 prosent av de som blir arrestert i Follo politidistrikt sitter på glattcelle mer enn 48 timer. Det er høyest i landet. Politimesteren sier høy aktivitet gjør at de topper lista;

- Det viser at Follo Politidistrikt har stor aktivitet rettet mot mobile vinningskriminelle og gjengangere.

- Mange kritiserer bruken av glattcelle og mener at dette er brudd på reglene, hva tenker du om det?

- Folk bør ikke sitte mer enn 48 timer i politiarrest hvis det ikke foreligger særskilte grunner. Dessverre er det mangel på varetektsplasser i Norge, og det gjør at disse særskilte grunnene utløses med jevne mellomrom.

- Er dette arresterte dere ikke tør å slippe ut?

- Dette er arresterte som retten har bestemt skal varetektsfengsles. Enten fordi det er fare for bevisforspillelse, eller fordi det fare for gjentakelse.


Politimesteren i Follo frykter ikke anmeldelser

Nylig ble staten dømt for ulovlig bruk av glattcelle. Dommen fra Oslo tingrett slo fast at staten krenket en manns rettigheter da de holdt ham på glattcelle tre dager over fristen på 48 timer.

Politimesteren i Follo tror ikke det vil skje i hans distrikt;


- Vi driver godt innenfor regelverket. Vi ser at isolasjon over tid ikke er bra for de pågrepne og varetektsinnsatte. Og det er selvfølgelig mulig å gjøre noen forbedringer for å få folk raskere gjennom systemet.

- Men jeg frykter ingen anmeldelse og det vi driver med er godt innenfor lovverket og høyst lovlig.

Glattcelle
Foto: Holm / SCANPIX