Flest homo-prester i Oslo

Oslo Bispedømme er det bispedømmet i landet som har flest åpne homofile, tross biskop Ole Christian Kvarmes motstand.

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Oslo Bispedømme er det bispedømmet i landet som har flest åpne homofile, tross biskop Ole Christian Kvarmes motstand. Mer enn hvert fjerde prestegjeld i Oslo har homofile ansatt i staben, som enten lever i skjul eller er åpne, viser en opptelling som diakon Elisabeth Berg i Paulus menighet har foretatt.

Vanskelig situasjon

- Situasjonen i Oslo er vanskelig. Men vi må leve med uenighetene, også når det gjelder ansettelser i vigslede stillinger av personer i homofile partnerskap. Jeg står ved mitt syn i denne sak, men ønsker å behandle alle ansatte i kirken på samme måte og bidra til at det bygges bro, sier Kvarme til Dagsavisen.

Ti av totalt 150 prester i Oslo bispedømme er åpent homofile, og ytterligere ti er homofile i skjul, ifølge Åpen Kirkegruppe. Blant kirkens øvrige ansatte er andelen homofile høyere enn blant prester. 

Kraftige reaksjoner

Elisabeth Berg og hennes partner, Gro Marie Woldseth som er diakon i Lilleborg menighet reagerer kraftig på at Kvarme har grepet inn og stanset ansettelsen av den homofile presten Svein Josefsen som var lovet et vikariat i Bryn kirke.

– Den måten Kvarme behandler enkeltmennesker på er særdeles udiakonal, jeg blir helt stum, sier Elisabeth Berg, diakon i Paulus menighet, til Dagsavisen.