Hopp til innhold

Flertall mot å legge ned Ullevål

Et flertall i Oslo bystyre vil bevare og utvide Ullevål sykehus i stedet for å bygge nytt, stort sykehus på Gaustad. Det er klart etter Oslo kommunes uttalelse til statens sykehusplaner er behandlet i helse- og sosialutvalget og byutviklingsutvalget.

Alle partier unntatt Høyre og Arbeiderpartiet vil ha full omkamp selv om dette er avvist en rekke ganger både av dagens og forrige regjering.

– Vi gir oss ikke før vi vinner fordi vi vet at vi har de beste argumentene. Kapasiteten blir for dårlig, man splitter fagmiljøer, og på Ullevål er det også plass til å bygge ut og videreutvikle helsetilbudet til Oslos innbyggere, sier Morten Edvardsen (Sp).

Arbeiderpartiet støtter ikke flertallets krav om utbygging på Ullevål i stedet for Gaustad. Oslo Ap vil likevel ha sykehusdrift på Ullevål i en eller annen form også i framtida.

– Grunnen er at vi ser at kapasiteten Helse Sør-Øst har lagt opp til i framtida, er for dårlig. Vi kommer ikke til å ha nok kapasitet med utbyggingen av Aker og Gaustad, sier helsepolitisk talsperson Jon Reidar Øyan.

Alle partier vil ha nytt sykehus på Aker. Oslo bystyre vedtar sin uttalelse om to uker. Staten har siste ord etter at regjeringen besluttet å overkjøre Oslo kommune.

Ullevål sykehus fra lufta
Foto: Espen Willander, David Haugen / NRK Luftfoto