Hopp til innhold

Flertall for mindre bydelskutt

Samtlige opposisjonspartier i Oslo bystyre vil skjerme bydelene for de mest dramatiske kuttene neste år.

osloøst

Byrådet vil til sammen kutte 220 millioner kroner i overføringene til bydelene i Oslo neste år.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Det er klart etter at opposisjonspartiene i Oslo rådhus enten har lagt fram sine alternative kommunebudsjetter eller er helt i sluttfasen med sine budsjett-alternativer.

Men fordi det er uklart hvilke partier som kommer til å samarbeide med hvem, er det ikke mulig å tallfeste hvor store nedskjæringer Oslos 15 bydeler blir spart for.

Byrådet vil til sammen kutte 220 millioner kroner i overføringene til bydelene i 2014. De aller fleste av bydelsdirektørene melder at dette vil gå utover tjenestetilbudet til eldre, barn og unge.

Må velge mellom barn og eldre

NRK har for eksempel fortalt om bydel Grünerløkka som varsler eldrekutt for å greie å drive barnehagene på en forsvarlig måte.

Bydel Ullern har meddelt rådhuset at de må gå motsatt vei og ta penger fra barnehagene for å unngå å heve terskelen for å gi eldre sykehjemsplass.

Kuttene har gjort inntrykk på opposisjonspartiene, som nå står i kø for å bevilge mer penger til bydelene.

Tirsdag presenterte Arbeiderpartiet et alternativt budsjett med 140 millioner kroner direkte til bydelene, samt en ekstrasatsing på barnehageutbygging på toppen.

– Vi mener at det er utrolig viktig å styrke barnehagene, å styrke eldreomsorgen og å styrke skolehelsetjenesten. Derfor gir vi mer penger til bydelene, sa nestleder i bystyrets finanskomité, Rina Mariann Hansen.

Billigere sykehjemsplasser

Rina Mariann Hansen

Nestleder i bystyrets finanskomité Rina Mariann Hansen mener at det er utrolig viktig å styrke barnehagene.

Foto: Olav Juven / NRK

Fremskrittspartiet er ikke helt ferdig med sitt alternative budsjett, men det er klart at partiet legger inn 30 millioner kroner mer til hjemmetjenesten i bydelene, ti millioner til eldresenterne og 100 millioner kroner for å senke prisen på sykehjemsplasser.

– Når vi reduserer prisen bydelene må betale for sykehjemsplasser betyr det at de kan kjøpe flere plasser for sine brukere, sier Frps gruppeleder Carl I. Hagen.

– Vi har også sett at mange bydelsdirektører vil legge ned eldresentre når de har dårlig økonomi. Det vil ikke vi akseptere, derfor legger vi inn penger direkte til det, sier Hagen.

Salderer med eiendomsskatt

SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne styrker bydelsbudsjettene med 200 millioner kroner eller mer. Å gi mer penger til bydelene har også et demokrati-aspekt, sier Harald Nissen (MDG).

– Når vi først har et folkevalgt, politisk nivå under bystyret, er det viktig at de også sikres et økonomisk handlingsrom. Ellers blir de rene kuttmaskiner, sier Nissen.

Både SV, Rødt og MDG salderer imidlertid sine budsjetter med innføring av eiendomsskatt, noe det ikke er flertall for i inneværende bystyreperiode.